Verloop reserves

Verloop reserves

Terug naar navigatie - Verloop reserves
Nr. Reserve (x € 1.000) Beginstand 2021 Mutaties 2021 Eindstand 2021 Mutaties 2022 Eindstand 2022 Mutaties 2023 Eindstand 2023 Mutaties 2024 Eindstand 2024 Mutaties 2025 Eindstand 2025
1 Kapitaal zonder Bestemming 3.814 76 3.891 96 3.987 96 4.083 96 4.180 96 4.276
2 Onbestemde Reserve 863 2.210 3.072 -505 2.567 0 2.567 0 2.567 0 2.567
6 Reserve Bodemsanering 102 0 102 0 102 0 102 0 102 0 102
12 Reserve Onderhoud haven 632 37 669 30 699 34 733 29 762 32 794
16 Algemene reserve grondexploitatie 4.542 -804 3.738 -45 3.693 -45 3.648 -45 3.603 0 3.603
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.006 408 2.415 133 2.547 183 2.730 117 2.847 0 2.847
72 Algemene bestemmingsreserve 1.355 7 1.362 3 1.365 0 1.365 0 1.365 0 1.365
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.392 -235 7.157 394 7.551 -326 7.225 -305 6.920 -305 6.615
74 Reserve parkeergelden 250 0 250 -40 210 1 211 -31 180 -43 137
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 0 158 0 158 0 158 0 158 0 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 1.050 148 1.198 0 1.198 0 1.198 0 1.198 0 1.198
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 278 86 364 98 462 103 565 109 674 114 788
86 reserve onderhoud verhardingen 236 17 253 0 253 0 253 0 253 0 253
87 reserve kunstgrasvelden 562 49 611 -611 0 40 40 52 92 52 144
89 Egalisatiereserve afval 0 237 237 74 311 76 387 79 467 82 549
91 ISV reserve bodem 274 -78 196 0 196 0 196 0 196 0 196
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 50 50 100 -50 50 50 100 50 150 50 200
95 Reserve egalisatie bouwleges 1.535 374 1.909 0 1.909 0 1.909 0 1.909 0 1.909
98 Reserve Revolving Fund Verduurzaming vastgoed 79 1.028 1.107 12 1.119 13 1.132 13 1.145 13 1.158
99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte 560 59 618 67 685 68 754 69 823 70 893
102 Reserve mobiliteitsfonds 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29
107 Reserve precariobelasting 1.644 592 2.236 -575 1.661 -200 1.461 -100 1.361 0 1.361
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 5.395 -797 4.599 0 4.599 0 4.599 0 4.599 0 4.599
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 5.000 -250 4.750 -250 4.500 -250 4.250 0 4.250 0 4.250
110 Reserve investeringen Stad Wageningen 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
TOTAAL RESERVES 37.806 4.214 42.020 -1.170 40.850 -157 40.693 134 40.827 163 40.989