Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima

Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima

Terug naar navigatie - Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima

Armoede is een hardnekkig probleem, waar afhankelijk van de economische situatie in Nederland ongeveer 1 miljoen personen jaarlijks mee te maken hebben. In Wageningen leven ongeveer 2.800 inwoners in armoede, waaronder zo’n 500 kinderen. Het ontstaan van armoede kan allerlei oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, faillissement, persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud of werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven.


Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft samen met het Nibud een overzicht gemaakt van het niet-veel-maar toereikend budget. In Wageningen noemen we dat het maatschappelijk meedoen budget.  Dat budget houdt ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie. Denk aan het lidmaatschap van een sport- of hobbyclub of een jaarlijkse korte vakantie. Deze uitgaven zijn niet strikt noodzakelijk, maar zijn wel wenselijk om maatschappelijk mee te kunnen doen. Het maatschappelijk meedoen budget  is nog steeds bescheiden. Luxegoederen, zoals een auto, ontbreken”. (SCP, Armoede in kaart 2019).


In de onderstaande tabel worden het maatschappelijk meedoen budget voor verschillende type huishoudens weergegeven, met als peildatum de uitkeringsbedragen van juli 2021. Bij de type huishoudens zijn we uitgegaan van de verschillende leeftijden/situaties die bij de Participatiewet worden gebruikt om de uitkeringsbedragen toe te kennen.

Bijstandsuitkeringen en minimabehoeften in 2021
Hoogte bijstandsuitkering (incl. Vakantietoeslag) Niet-veel-maar-toereikend budget Wageningse toelatingsnorm minimaregelingen
Vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd
Alleenstaanden € 1.079 € 1.246 € 1.328
alleenstaande ouders € 1.079 € 1.607 - € 2.156 € 1.708
Gehuwden/samenwonenden € 1.541 € 1.707 € 1.897
Gehuwden/samenwonenden met kinderen € 1.541 €2.031 - €2.541 € 1.897
Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd
Alleenstaanden € 1.200 € 1.246 € 1.477
Alleenstaande ouders € 1.200 € 1.607 - € 2.156 € 1.801
Gehuwden/samenwonenden € 1.627 € 1.707 € 2.002
Gehuwden/samenwonenden met kinderen € 1.627 €2.031 - €2.541 € 2.002

 

Vanuit de Participatiewet zijn er afwijkende uitkeringsbedragen voor (bijvoorbeeld) inwoners van 18, 19 of 20 jaar, en voor mensen die in een inrichting wonen. Deze bedragen zijn niet meegenomen in de bovenstaande tabel. De genoemde uitkeringsbedragen betreffen de bedragen die op 1 juli 2021 zijn ingegaan. De  budgetten zijn gebaseerd op de bedragen die het SCP in 2017 heeft berekend. We hebben we hier een index op toegepast die overeenkomt met de stijging van de uitkeringsbedragen en de zorgkosten toegevoegd. De SCP-budgetten van (alleenstaande) ouders zijn afhankelijk van het aantal kinderen, daarom zijn de benodigde bedragen bij 1 en 3 kinderen genoemd. Daarnaast worden ouders met kinderen individueel ondersteund middels het toeslagenstelsel (bijv. kindgebonden budget, kinderbijslag).