Verloop reserves

Verloop reserves

Terug naar navigatie - Verloop reserves
Nr. Reserve (x € 1.000) Beginstand 2019 Mutaties 2019 Eindstand 2019 Mutaties 2020 Eindstand 2020 Mutaties 2021 Eindstand 2021 Mutaties 2022 Eindstand 2022 Mutaties 2023 Eindstand 2023
1 Kapitaal zonder Bestemming 5.093 912 6.005 20 6.025 20 6.045 20 6.065 20 6.085
2 Onbestemde Reserve 1.195 -1.041 153 1.093 1.246 0 1.246 0 1.246 0 1.246
4 Economische actiereserve 65 -65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Reserve Bodemsanering 102 0 102 48 150 0 150 0 150 0 150
12 Reserve Onderhoud haven 623 14 636 -15 621 -211 410 2 412 6 418
16 Algemene reserve grondexploitatie 4.340 687 5.026 -88 4.938 -89 4.849 -89 4.759 -89 4.671
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 4.589 -2.542 2.048 37 2.084 382 2.466 133 2.599 133 2.732
72 Algemene bestemmingsreserve 4.416 -3.101 1.315 -122 1.194 22 1.216 15 1.231 -35 1.196
73 Dekking kapitaallasten investeringen 8.030 -364 7.665 -329 7.336 -329 7.007 -413 6.595 -313 6.281
74 Reserve parkeergelden 131 119 250 32 282 35 317 30 347 25 372
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 0 158 -40 118 0 118 0 118 0 118
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 980 -70 910 0 910 0 910 0 910 0 910
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 231 -26 205 -11 195 -1 194 5 199 13 211
86 reserve onderhoud verhardingen 277 85 362 0 362 0 362 0 362 0 362
87 reserve kunstgrasvelden 465 48 513 49 562 49 611 50 661 51 712
89 Egalisatiereserve afval 176 -176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ISV reserve bodem 274 0 274 0 274 0 274 0 274 0 274
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 160 -160 0 50 50 50 100 -150 -50 50 0
93 Reserve frictiekosten 104 -104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Reserve egalisatie bouwleges 240 192 432 0 432 0 432 0 432 0 432
98 Reserve Revolving Fund Verduurzaming vastgoed 32 13 46 0 46 0 46 0 46 0 46
99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte 745 30 775 -109 666 -158 509 67 576 68 644
102 Reserve mobiliteitsfonds 15 6 21 0 21 0 21 0 21 0 21
107 Reserve precariobelasting 1.792 695 2.487 -1.008 1.479 501 1.979 -550 1.429 -200 1.229
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 0 3.789 3.789 0 3.789 0 3.789 0 3.789 0 3.789
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 0 5.250 5.250 -250 5.000 -250 4.750 -250 4.500 -250 4.250
TOTAAL RESERVES 34.232 4.191 38.423 -644 37.779 21 37.800 -1.131 36.669 -521 36.148