Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nr. Omschrijving Stand per 31-12-2019 Bestemming resultaat 2019 Stortingen 2020 Onttrekkingen 2020 Stand per 31-12-2020 Stortingen 2021 Onttrekkingen 2021 Stand per 31-12-2021 Stortingen 2022 Onttrekkingen 2022 Stand per 31-12-2022 Stortingen 2023 Onttrekkingen 2023 Stand per 31-12-2023 Stortingen 2024 Onttrekkingen 2024 Stand per 31-12-2024
1 Kapitaal zonder Bestemming 6.004.850 -2.228.336 20.000 - 3.796.514 96.400 - 3.892.914 96.400 - 3.989.314 96.400 - 4.085.714 96.400 - 4.182.114
2 Onbestemde Reserve 153.453 -153.453 1.200.000 207.118 992.882 - - 992.882 - - 992.882 - - 992.882 - - 992.882
Totaal algemene reserves 6.158.302 -2.381.789 1.220.000 207.118 4.789.395 96.400 - 4.885.795 96.400 - 4.982.195 96.400 - 5.078.595 96.400 - 5.174.995
4 Economische actiereserve 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
6 Reserve Bodemsanering 102.136 - -47.864 150.000 - - 150.000 - - 150.000 - - 150.000 - - 150.000
12 Reserve Onderhoud haven 636.271 - - 636.271 13.101 200.000 449.372 15.615 - 464.987 19.121 - 484.108 19.272 - 503.380
16 Algemene reserve grondexploitatie 5.026.485 - 45.000 4.981.485 - 45.000 4.936.485 - 45.000 4.891.485 - 45.000 4.846.485 - 45.000 4.801.485
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.047.554 290.054 300.000 2.037.608 503.253 90.000 2.450.861 182.720 50.000 2.583.581 182.720 - 2.766.301 116.800 - 2.883.101
72 Algemene bestemmingsreserve 1.315.477 990.590 19.540 883.062 1.442.545 22.161 - 1.464.706 24.798 10.000 1.479.504 12.482 47.273 1.444.713 12.669 - 1.457.382
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.665.417 - 344.460 7.320.957 - 324.753 6.996.204 672.012 324.753 7.343.463 - 308.159 7.035.304 - 286.636 6.748.668
74 Reserve parkeergelden 250.001 32.222 - 282.223 9.934 - 292.157 1.030 - 293.187 - 9.864 283.323 - 3.024 280.299
75 Reserve ecologisch groenbeheer 157.926 - - 157.926 - - 157.926 - - 157.926 - - 157.926 - - 157.926
80 Reserve I-Investeringen Automatisering - - - - - - - - - - - - - - - -
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 909.528 - - 909.528 - - 909.528 - - 909.528 - - 909.528 - - 909.528
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 205.407 236.591 247.411 194.587 240.613 161.736 273.464 244.222 152.807 364.879 247.886 150.822 461.943 251.604 148.837 564.710
86 reserve onderhoud verhardingen 362.049 - - 362.049 - - 362.049 - - 362.049 - - 362.049 - - 362.049
87 reserve kunstgrasvelden 513.174 48.624 - 561.798 49.451 - 611.249 50.192 756.013 -94.572 50.945 - -43.627 51.709 - 8.082
89 Egalisatiereserve afval - 85.513 105.000 -19.487 73.600 - 54.113 76.375 - 130.488 79.201 - 209.689 82.080 - 291.769
91 ISV reserve bodem 274.000 - - 274.000 - - 274.000 - - 274.000 - - 274.000 - - 274.000
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders - 50.000 - 50.000 50.000 - 100.000 50.000 100.000 50.000 50.000 - 100.000 50.000 - 150.000
93 Reserve frictiekosten 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
95 Reserve egalisatie bouwleges 432.021 - - 432.021 - - 432.021 - - 432.021 - - 432.021 - - 432.021
97 Reserve participatie minimabeleid - - - - - - - - - - - - - - - -
98 Reserve Revolving Fund Verduurzaming vastgoed 45.660 11.990 - 57.650 12.194 - 69.844 12.377 - 82.221 12.562 - 94.783 12.751 - 107.534
99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte 775.346 - 5.182 114.087 666.441 66.290 224.087 508.644 67.284 - 575.928 68.293 - 644.221 69.318 - 713.539
100 Reserve transities -0 - - -0 - - -0 - - -0 - - -0 - - -0
102 Reserve mobiliteitsfonds 21.250 - - 21.250 - - 21.250 - - 21.250 - - 21.250 - - 21.250
107 Reserve precariobelasting 2.486.604 900.000 1.908.000 1.478.604 1.000.000 499.500 1.979.104 - 550.000 1.429.104 - 200.000 1.229.104 - 100.000 1.129.104
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 3.788.707 1.848.236 - - 5.636.943 - - 5.636.943 - - 5.636.943 - - 5.636.943 - - 5.636.943
109 Reserve Beter Bereikbaar Wageningen 5.250.000 - 300.000 603.811 4.946.189 90.000 340.000 4.696.189 50.000 300.000 4.446.189 - 250.000 4.196.189 - - 4.196.189
Totaal bestemmingsreserves 32.265.015 2.838.826 1.979.716 4.502.967 32.580.590 2.130.597 1.885.076 32.826.111 1.446.625 2.288.573 31.984.163 723.210 1.011.118 31.696.255 666.203 583.497 31.778.961
TOTAAL RESERVES 38.423.317 457.037 3.199.716 4.710.085 37.369.985 2.226.997 1.885.076 37.711.906 1.543.025 2.288.573 36.966.358 819.610 1.011.118 36.774.850 762.603 583.497 36.953.956
59 Voorziening wachtgeld vm bestuurders 857.045 857.045 857.045 100.000 957.045 957.045 957.045
66 Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging 138.928 138.928 138.928 138.928 138.928 138.928
105 Voorziening frictiekosten personeel - - - - - -
106 Voorziening liquidatie Permar Ws 727.389 727.389 727.389 727.389 727.389 727.389
104 Voorziening 't Venster 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.841.362 0 0 0 1.841.362 0 0 1.841.362 100.000 0 1.941.362 0 0 1.941.362 0 0 1.941.362
34 Afkoop grafonderhoud 10/20 jaar - vz 400.080 91.570 142.870 348.780 91.570 158.646 281.704 93.264 159.482 215.486 94.989 160.385 150.090 96.747 160.105 86.732
101 Voorziening riolering (art. 44 lid 2) 3.716.188 223.718 3.492.470 674.777 2.817.693 426.603 2.391.090 173.762 2.217.328 145.731 2.071.597
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 4.116.269 - 91.570 366.588 3.841.251 91.570 833.423 3.099.398 93.264 586.085 2.606.577 94.989 334.147 2.367.419 96.747 305.836 2.158.330
TOTAAL VOORZIENINGEN 5.957.630 - 91.570 366.588 5.682.612 91.570 833.423 4.940.759 193.264 586.085 4.547.938 94.989 334.147 4.308.780 96.747 305.836 4.099.691
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 44.380.947 457.037 3.291.286 5.076.673 43.052.597 2.318.567 2.718.499 42.652.665 1.736.289 2.874.658 41.514.296 914.599 1.345.265 41.083.630 859.350 889.333 41.053.647