Meerjareninvesteringsplanning 2021-2024

Meerjareninvesteringsplanning 2021-2024

Terug naar navigatie - Meerjareninvesteringsplanning 2021-2024
Programma (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
01 Bereikbaarheid 1.296 1.889 600 600
02 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
03 Ruimtelijke ontwikkeling 545 0 0 0
04 Milieu 2.000 2.000 2.000 2.000
06 Maatschappelijke ondersteuning 0 0 0 0
07 Onderwijs en Educatie 0 0 0 0
08 Wonen 353 260 33 0
09 Sport en Cultuur 660 672 245 0
10 Veiligheid 0 0 0 0
11 Transparante overheid 0 0 0 0
12 Algemene dekking & onvoorzien 885 25 435 276
Totaal Investeringsbegroting 5.739 4.846 3.314 2.876

 

In de bovenstaande meerjareninvesteringsbegroting zijn de volgende nieuwe vervangingsinvesteringsbudgetten opgenomen:

Programma (x € 1.000) Nieuw (vervangings)investeringsbudget 2021 2022 2023 2024
03 Ruimtelijke ontwikkeling Herplanting kap bomen gemeentebreed 230
08 Wonen Vervangingsinvesteringen vastgoed 189 36 33
09 Sport en Cultuur Vervanging verlichting sporthal de Vlinder 273
09 Sport en Cultuur Beregeningsinstallatie sportpark De Zoom / Ketwich Verschuur 120
09 Sport en Cultuur Verbeteren akoestiek sporthal de Tarthorst 68
12 Algemene dekking & onvoorzien Uitbreiden netwerkverbinding Startpunt 125
Totaal 1.005 36 33 0