Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten per programma
Overzicht incidentele lasten en baten per programma
(bedragen x € 1.000)
Programma 2021 2022 2023 2024
01 Bereikbaarheid - - - -
02 Economische ontwikkeling - - - -
03 Ruimtelijke ontwikkeling 45 46 19 -
04 Milieu 170 - - -
06 Maatschappelijke ondersteuning 140 - - -
07 Onderwijs en Educatie - - - -
08 Wonen 0 0 - -
09 Sport en cultuur - - - -
10 Veiligheid - - - -
11 Transparante overheid - 100 - -
12 Algemene dekking & onvoorzien - - - -
Totaal lasten 355 146 19 -
01 Bereikbaarheid - - - -
02 Economische ontwikkeling - - - -
03 Ruimtelijke ontwikkeling 45 89 89 45
04 Milieu - - - -
06 Maatschappelijke ondersteuning - - - -
07 Onderwijs en Educatie - - - -
08 Wonen 20 20 20 20
09 Sport en cultuur - - - -
10 Veiligheid - - - -
11 Transparante overheid - - - -
12 Algemene dekking & onvoorzien - - - -
Totaal baten 65 109 109 65
Overzicht incidentele reserve mutaties
(bedragen x € 1.000)
Programma 2021 2022 2023 2024
01 Bereikbaarheid 251 245 248 252
02 Economische ontwikkeling 271 21 24 24
03 Ruimtelijke ontwikkeling 260 195 183 117
04 Milieu 211 215 219 223
06 Maatschappelijke ondersteuning - - - -
07 Onderwijs en Educatie - - - -
08 Wonen 23 23 23 23
09 Sport en cultuur 9 10 10 10
10 Veiligheid - - - -
11 Transparante overheid - - - -
12 Algemene dekking & onvoorzien 1.001 1 1 1
Totaal lasten 2.027 710 707 649
01 Bereikbaarheid 162 153 161 152
02 Economische ontwikkeling 257 47 47 47
03 Ruimtelijke ontwikkeling - - - -
04 Milieu 170 - - -
06 Maatschappelijke ondersteuning 140 - - -
07 Onderwijs en Educatie - - - -
08 Wonen - - - -
09 Sport en cultuur - - 47 -
10 Veiligheid - - - -
11 Transparante overheid - 110 - -
12 Algemene dekking & onvoorzien 664 800 450 100
Totaal baten 1.392 1.109 705 299

Incidentele baten en lasten > € 100.000

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten > € 100.000
Programma (x € 1.000) Incidentele lasten > € 100.000 Begroting 2021
04 Baggeren watergangen 170
06 Compensatie precariobelasting 140
Programma (x € 1.000) Incidentele baten > € 100.000 Begroting 2021
Geen posten > € 100.000 m.b.t. incidentele baten