Geraamde baten en lasten per taakveld

Geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Geraamde baten en lasten per taakveld
Tkv Omschrijving tkv B - 2021 B - 2022 B - 2023 B - 2024
0.1 Bestuur Lasten 1.990.559 2.310.553 2.065.571 2.086.260
Totaal 0.1 1.990.559 2.310.553 2.065.571 2.086.260
0.10 Mutaties reserves Lasten 2.226.996 1.543.026 819.611 762.603
Baten -1.895.076 -2.288.573 -1.011.118 -583.497
Totaal 0.10 331.920 -745.547 -191.508 179.106
0.2 Burgerzaken Lasten 809.007 820.066 860.227 1.030.037
Baten -468.018 -432.563 -438.552 -745.501
Totaal 0.2 340.989 387.504 421.674 284.536
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 967.128 970.869 937.676 953.398
Baten -1.166.482 -1.418.978 -671.510 -469.199
Totaal 0.3 -199.354 -448.109 266.166 484.199
0.4 Overhead Lasten 13.415.410 13.370.572 13.589.318 13.784.145
Baten -821.323 -831.804 -842.445 -858.309
Totaal 0.4 12.594.087 12.538.768 12.746.873 12.925.836
0.5 Treasury Lasten -196.869 -347.415 -422.621 -505.051
Baten -152.127 -163.956 -143.000 -143.000
Totaal 0.5 -348.996 -511.371 -565.621 -648.051
0.61 OZB woningen Lasten 493.799 454.399 463.929 473.676
Baten -6.196.813 -6.333.673 -6.473.118 -6.615.470
Totaal 0.61 -5.703.014 -5.879.274 -6.009.189 -6.141.794
0.62 OZB niet-woningen Baten -5.484.295 -5.608.012 -5.734.064 -5.862.741
Totaal 0.62 -5.484.295 -5.608.012 -5.734.064 -5.862.741
0.63 Parkeren Baten -1.222.203 -1.222.238 -1.222.288 -1.222.183
Totaal 0.63 -1.222.203 -1.222.238 -1.222.288 -1.222.183
0.64 Belastingen Overig Lasten 2.978 3.022 3.068 3.114
Baten -1.916.405 -424.085 -431.907 -439.874
Totaal 0.64 -1.913.428 -421.063 -428.840 -436.760
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Lasten - - - -
Baten -55.319.609 -56.644.656 -57.519.487 -58.253.595
Totaal 0.7 -55.319.609 -56.644.656 -57.519.487 -58.253.595
0.8 Overige baten en lasten Lasten 332.900 370.400 395.400 395.400
Baten - - - -
Totaal 0.8 332.900 370.400 395.400 395.400
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Lasten 1.859.718 1.889.974 1.920.347 2.007.668
Baten - - - -
Totaal 1.1 1.859.718 1.889.974 1.920.347 2.007.668
1.2 Openbare orde en Veiligheid Lasten 686.253 702.085 717.671 732.027
Baten -32.331 -32.744 -33.164 -33.593
Totaal 1.2 653.922 669.342 684.506 698.434
2.1 Verkeer en vervoer Lasten 3.853.181 4.039.173 4.176.289 4.238.074
Baten -115.173 -115.229 -115.284 -115.341
Totaal 2.1 3.738.008 3.923.945 4.061.005 4.122.733
2.2 Parkeren Lasten 549.618 553.526 558.171 545.517
Totaal 2.2 549.618 553.526 558.171 545.517
2.4 Economische Havens en waterwegen Lasten 986.723 614.710 611.729 612.222
Baten -455.617 -455.617 -455.617 -455.617
Totaal 2.4 531.106 159.093 156.112 156.605
2.5 Openbaar vervoer Lasten 715.473 729.499 738.857 739.307
Baten -845.362 -846.402 -847.457 -848.527
Totaal 2.5 -129.889 -116.902 -108.600 -109.220
3.1 Economische ontwikkeling Lasten 894.618 846.544 824.090 833.780
Baten - - - -
Totaal 3.1 894.618 846.544 824.090 833.780
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Lasten 68.922 70.153 71.404 72.585
Baten -89.122 -90.459 -91.815 -93.193
Totaal 3.3 -20.200 -20.305 -20.412 -20.607
3.4 Economische promotie Lasten 166.422 168.208 169.967 246.692
Baten -231.445 -234.801 -238.220 -241.702
Totaal 3.4 -65.023 -66.593 -68.254 4.990
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 149.655 151.900 154.178 156.491
Totaal 4.1 149.655 151.900 154.178 156.491
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 2.116.462 2.101.543 2.059.799 2.043.553
Baten -111.890 -113.568 -115.272 -117.001
Totaal 4.2 2.004.572 1.987.974 1.944.527 1.926.552
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten 1.070.298 1.088.314 1.106.006 1.123.828
Baten - - - -
Totaal 4.3 1.070.298 1.088.314 1.106.006 1.123.828
5.1 Sportbeleid en activering Lasten 291.353 295.668 300.048 304.494
Baten -68.148 -69.170 -70.208 -71.261
Totaal 5.1 223.205 226.498 229.840 233.233
5.2 Sportaccommodaties Lasten 3.139.939 3.070.281 3.046.508 3.007.369
Baten -982.371 -989.618 -996.969 -1.004.843
Totaal 5.2 2.157.568 2.080.663 2.049.539 2.002.526
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten 2.508.872 2.441.663 2.520.350 2.496.278
Baten -326.464 -331.116 -335.838 -340.631
Totaal 5.3 2.182.409 2.110.547 2.184.512 2.155.647
5.4 Musea Lasten 384.341 392.598 399.869 407.090
Baten -8.718 -8.849 -8.982 -9.117
Totaal 5.4 375.623 383.749 390.887 397.974
5.5 Cultureel erfgoed Lasten 41.473 43.732 45.833 45.778
Baten -1.205 -1.205 -1.205 -1.205
Totaal 5.5 40.268 42.527 44.628 44.573
5.6 Media Lasten 1.181.242 1.196.832 1.212.599 1.228.541
Baten -46.117 -44.680 -43.165 -41.566
Totaal 5.6 1.135.125 1.152.152 1.169.434 1.186.975
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten 3.441.263 3.558.743 3.593.046 3.573.498
Baten -58.119 -58.991 -13.516 -13.719
Totaal 5.7 3.383.143 3.499.752 3.579.530 3.559.779
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 5.368.039 5.532.155 5.625.649 5.706.527
Baten -680.458 -687.602 -694.854 -702.214
Totaal 6.1 4.687.581 4.844.553 4.930.795 5.004.313
6.2 Wijkteams Lasten 4.339.803 4.569.980 4.648.618 4.882.044
Baten -25.806 -26.193 -26.586 -26.985
Totaal 6.2 4.313.997 4.543.787 4.622.032 4.855.059
6.3 Inkomensregelingen Lasten 15.464.662 15.340.589 15.420.074 15.500.436
Baten -12.326.049 -12.326.413 -12.326.782 -12.327.157
Totaal 6.3 3.138.613 3.014.176 3.093.292 3.173.279
6.4 Begeleide participatie Lasten 4.878.210 4.881.006 4.913.271 4.884.650
Baten -837.086 -791.284 -779.543 -768.450
Totaal 6.4 4.041.124 4.089.722 4.133.727 4.116.200
6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 2.502.627 2.539.375 2.584.238 2.629.078
Baten -15.255 -15.484 -15.716 -15.952
Totaal 6.5 2.487.372 2.523.891 2.568.522 2.613.126
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) Lasten 1.051.940 1.070.407 1.084.131 1.100.778
Baten -59.709 -61.201 -62.119 -63.051
Totaal 6.6 992.231 1.009.205 1.022.011 1.037.727
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten 9.583.834 9.816.727 9.971.598 10.129.448
Baten -3.623.441 -3.679.143 -3.735.681 -3.790.966
Totaal 6.71 5.960.393 6.137.584 6.235.917 6.338.481
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten 8.000.999 7.993.094 8.116.141 8.241.033
Totaal 6.72 8.000.999 7.993.094 8.116.141 8.241.033
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten 397.443 404.926 411.980 417.860
Totaal 6.82 397.443 404.926 411.980 417.860
7.1 Volksgezondheid Lasten 1.372.075 1.229.814 1.318.878 1.333.584
Baten - - - -
Totaal 7.1 1.372.075 1.229.814 1.318.878 1.333.584
7.2 Riolering Lasten 2.044.720 2.137.985 2.190.050 2.206.984
Baten -2.546.730 -2.609.719 -2.668.866 -2.686.995
Totaal 7.2 -502.010 -471.734 -478.816 -480.011
7.3 Afval Lasten 4.119.480 4.197.812 4.274.472 4.351.885
Baten -5.410.280 -5.508.431 -5.608.386 -5.710.175
Totaal 7.3 -1.290.800 -1.310.620 -1.333.914 -1.358.289
7.4 Milieubeheer Lasten 1.643.953 1.628.151 1.701.571 1.771.269
Baten -2.034 -2.065 -2.095 -2.127
Totaal 7.4 1.641.919 1.626.087 1.699.476 1.769.142
7.5 Begraafplaatsen Lasten 438.962 445.568 450.236 454.136
Baten -579.333 -587.952 -596.781 -604.575
Totaal 7.5 -140.371 -142.384 -146.545 -150.439
8.1 Ruimtelijke Ordening Lasten 1.309.241 1.136.360 1.181.601 1.210.344
Baten -578.009 -295.756 -316.817 -200.406
Totaal 8.1 731.232 840.604 864.784 1.009.939
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten 112.217 356.187 342.854 364.372
Baten -320.590 -335.386 -322.426 -359.902
Totaal 8.2 -208.373 20.801 20.428 4.470
8.3 Wonen en bouwen Lasten 1.505.824 1.627.074 1.455.439 1.388.919
Baten -1.227.506 -1.247.993 -1.268.857 -1.290.106
Totaal 8.3 278.318 379.081 186.582 98.813
Eindtotaal 2.035.043 1.422.240 2.350.024 2.841.975