Verloop reserves

Verloop reserves

Terug naar navigatie - Verloop reserves
Nr. Reserve (x € 1.000) Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 Mutaties 2021 Eindstand 2021 Mutaties 2022 Eindstand 2022 Mutaties 2023 Eindstand 2023 Mutaties 2024 Eindstand 2024
1 Kapitaal zonder Bestemming 6.005 -2.191 3.814 96 3.911 96 4.007 96 4.103 96 4.200
2 Onbestemde Reserve 153 709 863 0 863 0 863 0 863 0 863
6 Reserve Bodemsanering 102 0 102 0 102 0 102 0 102 0 102
12 Reserve Onderhoud haven 636 -4 632 -197 435 16 451 19 470 19 489
16 Algemene reserve grondexploitatie 5.026 -484 4.542 -45 4.497 -45 4.452 -45 4.407 -45 4.362
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.048 -41 2.006 413 2.420 133 2.552 183 2.735 117 2.852
72 Algemene bestemmingsreserve 1.315 40 1.355 22 1.377 15 1.392 -35 1.357 13 1.370
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.665 -273 7.392 -325 7.068 347 7.415 -308 7.107 -287 6.820
74 Reserve parkeergelden 250 0 250 10 260 1 261 -10 251 -3 248
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 0 158 0 158 0 158 0 158 0 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 910 140 1.050 0 1.050 0 1.050 0 1.050 0 1.050
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 205 73 278 79 357 91 448 97 545 103 648
86 Reserve onderhoud verhardingen 362 -126 236 0 236 0 236 0 236 0 236
87 Reserve kunstgrasvelden 513 49 562 49 611 -611 0 0 0 0 0
89 Egalisatiereserve afval 0 0 0 74 74 76 150 79 229 82 311
91 ISV reserve bodem 274 0 274 0 274 0 274 0 274 0 274
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 0 50 50 50 100 -50 50 50 100 50 150
95 Reserve egalisatie bouwleges 432 1.103 1.535 0 1.535 0 1.535 0 1.535 0 1.535
98 Reserve Revolving Fund Verduurzaming vastgoed 46 34 79 12 92 12 104 13 117 13 129
99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte 775 -216 560 -158 402 67 469 68 537 69 607
102 Reserve mobiliteitsfonds 21 8 29 0 29 0 29 0 29 0 29
107 Reserve precariobelasting 2.487 -843 1.644 501 2.144 -550 1.594 -200 1.394 -100 1.294
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 3.789 1.607 5.395 0 5.395 0 5.395 0 5.395 0 5.395
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 5.250 -250 5.000 -250 4.750 -250 4.500 -250 4.250 0 4.250
TOTAAL RESERVES 38.423 -617 37.806 332 38.138 -651 37.487 -242 37.244 127 37.372