Verloop reserves

Verloop reserves

Terug naar navigatie - Verloop reserves
2023 2024 2025 2026 2027
Nr. Reserve (x € 1.000) Beginstand Mutaties Eindstand Mutatie Eindstand Mutaties Eindstand Mutaties Eindstand Mutaties Eindstand
1 Kapitaal zonder Bestemming 3.993 233 4.226 20 4.246 20 4.266 20 4.286 20 4.306
2 Onbestemde Reserve 8.758 6.804 15.562 -150 15.412 - 15.412 - 15.412 - 15.412
6 Reserve Bodemsanering 102 - 102 - 102 - 102 - 102 - 102
12 Reserve Onderhoud haven 575 -44 531 17 547 15 562 9 571 6 577
16 Algemene reserve grondexploitatie 3.503 -470 3.033 -1.470 1.563 -1.121 442 -75 367 -75 292
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 3.632 -1.247 2.385 1.070 3.455 881 4.336 709 5.045 665 5.710
72 Algemene bestemmingsreserve 1.305 - 1.305 - 1.305 - 1.305 -10 1.295 - 1.295
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.617 1.278 8.895 -349 8.545 -349 8.196 -342 7.854 -342 7.512
74 Reserve parkeergelden 245 -67 178 -80 99 -106 -8 -31 -39 - -39
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 - 158 - 158 - 158 - 158 - 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 1.275 104 1.379 - 1.379 - 1.379 - 1.379 - 1.379
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 342 14 356 121 477 126 603 132 735 137 872
86 reserve onderhoud verhardingen 326 -42 284 - 284 - 284 - 284 - 284
87 reserve kunstgrasvelden - - - 55 55 56 110 57 167 57 225
89 Egalisatiereserve afval 833 627 1.460 - 1.460 - 1.460 - 1.460 - 1.460
91 ISV reserve bodem 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 50 50 100 50 150 50 200 -150 50 50 100
95 Reserve egalisatie bouwleges 2.102 -616 1.485 - 1.485 - 1.485 - 1.485 - 1.485
98 Reserve Revolving Fund Verduurzaming vastgoed 1.214 14 1.228 14 1.241 14 1.255 14 1.269 14 1.283
99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte 718 158 876 73 949 75 1.024 76 1.100 77 1.177
102 Reserve mobiliteitsfonds 29 - 29 - 29 - 29 - 29 - 29
107 Reserve precariobelasting 1.678 -200 1.478 -100 1.378 - 1.378 - 1.378 - 1.378
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 3.759 -763 2.996 - 2.996 - 2.996 - 2.996 - 2.996
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 4.500 -250 4.250 - 4.250 - 4.250 - 4.250 - 4.250
110 Reserve investeringen Stad Wageningen 747 -343 404 - 404 - 404 - 404 - 404
TOTAAL RESERVES 47.655 5.240 52.895 -729 52.165 -341 51.825 407 52.232 610 52.842