Verloop reserves

Verloop reserves

Terug naar navigatie - Verloop reserves
Nr. Reserve (x € 1.000) Beginstand 2022 Mutaties 2022 Eindstand 2022 Mutaties 2023 Eindstand 2023 Mutaties 2024 Eindstand 2024 Mutaties 2025 Eindstand 2025 Mutaties 2026 Eindstand 2026
1 Kapitaal zonder Bestemming 3.891 103 3.993 96 4.089 96 4.185 96 4.281 20 4.301
2 Onbestemde Reserve 3.072 5.686 8.758 0 8.758 0 8.758 0 8.758 0 8.758
6 Reserve Bodemsanering 102 0 102 0 102 0 102 0 102 0 102
12 Reserve Onderhoud haven 669 -94 574 17 591 12 603 13 616 10 626
16 Algemene reserve grondexploitatie 3.738 -235 3.503 -75 3.428 -75 3.353 -75 3.278 -75 3.203
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.415 1.218 3.632 1.468 5.100 1.178 6.278 700 6.978 656 7.634
72 Algemene bestemmingsreserve 1.362 -58 1.305 0 1.305 0 1.305 0 1.305 -10 1.295
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.157 459 7.617 -326 7.291 -305 6.986 -305 6.681 -305 6.376
74 Reserve parkeergelden 250 -5 245 -13 232 -58 174 -83 91 -102 -11
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 0 158 0 158 0 158 0 158 0 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 1.198 77 1.275 0 1.275 0 1.275 0 1.275 0 1.275
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 364 -22 342 106 448 114 562 122 684 129 813
86 reserve onderhoud verhardingen 253 73 326 0 326 0 326 0 326 0 326
87 reserve kunstgrasvelden 611 -611 0 53 53 54 107 55 162 56 218
89 Egalisatiereserve afval 237 595 833 0 833 0 833 0 833 76 909
91 ISV reserve bodem 196 0 196 0 196 0 196 0 196 0 196
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 100 -50 50 50 100 50 150 50 200 -150 50
95 Reserve egalisatie bouwleges 1.909 193 2.102 0 2.102 0 2.102 0 2.102 0 2.102
98 Reserve Revolving Fund Verduurzaming vastgoed 1.107 107 1.214 13 1.227 13 1.240 14 1.254 14 1.268
99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte 618 100 718 71 789 72 861 74 935 76 1.011
102 Reserve mobiliteitsfonds 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29
107 Reserve precariobelasting 2.236 -558 1.678 -200 1.478 -100 1.378 0 1.378 0 1.378
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 4.599 -840 3.758 0 3.758 0 3.758 0 3.758 0 3.758
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 4.750 -250 4.500 -250 4.250 0 4.250 0 4.250 0 4.250
110 Reserve investeringen Stad Wageningen 1.000 -253 747 0 747 0 747 0 747 0 747
TOTAAL RESERVES 42.021 5.635 47.655 1.010 48.665 1.051 49.716 661 50.377 395 50.772