Subsidieregister 2022

Subsidieregister 2022

Terug naar navigatie - Subsidieregister 2022
Eenmalige subsidies vanaf € 1.000
Case code Klant naam Keuze beleidsregels Subsidiebedrag Onderwerp
SUB22.0023 Woest en Bijster Subsidieregeling cultuur € 8.800,00 Tentoonstelling
SUB22.0079 Think Pink Studio Subsidieregeling Cultuur € 1.398,00 Tentoonstelling
SUB21.0190 particulier Subsidieregeling cultuur € 1.300,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0212 Jazz in Wageningen Subsidieregeling Cultuur € 2.400,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0219 Sempre Sereno Subsidieregeling cultuur € 6.000,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0221 Pierrot & Colombine Subsidieregeling Cultuur € 2.000,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0226 Stichting Lens Subsidieregeling cultuur € 1.120,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0227 Stichting Lens Subsidieregeling Cultuur € 1.120,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0230 Koorschool MG Subsidieregeling cultuur € 1.000,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0222 Struinen door de Tuinen Subsidieregeling Cultuur € 4.900,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0004 Viva Voce Subsidieregeling cultuur € 3.080,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0265 Nachtlicht Ensemble Subsidieregeling Cultuur € 1.620,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0245 Culturele Ronde Subsidieregeling cultuur € 3.400,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0380 Maakfabriek Subsidieregeling cultuur € 4.675,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0076 Musica Vocale Subsidieregeling Cultuur € 2.555,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0119 Molenmarkt Subsidieregeling cultuur € 2.000,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0135 Jazz in Wageningen Subsidieregeling Cultuur € 2.400,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0126 WSKOV Subsidieregeling Cultuur € 1.161,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0125 Viva Voce Subsidieregeling Cultuur € 1.700,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0216 Leeffestival Subsidieregeling cultuur € 5.500,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0421 Ceres Subsidieregeling Cultuur € 1.000,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB22.0371 Cantate koor Subsidieregeling Cultuur € 1.125,00 Eenmalige culturele activiteit
SUB21.0122 St. Cultuur in Wageningen Subsidieregeling cultuur € 1.665,00 Onderhoud website
SUB21.0231 Pantarijn Subsidieregeling cultuur € 1.525,00 Zaalhuur Junushoff
SUB21.0253 Harlekijntje Subsidieregeling cultuur € 1.525,00 Zaalhuur Junushoff
SUB22.0052 Nachtlicht Ensemble Subsidieregeling cultuur € 1.525,00 Zaalhuur Junushoff
SUB22.0064 OBS de Nijenoord Subsidieregeling cultuur € 1.180,00 Zaalhuur Junushoff
SUB22.0077 G.J. van den Brinkschool Subsidieregeling cultuur € 1.180,00 Zaalhuur Junushoff
SUB22.0089 KSV Franciscus Xaverius Subsidieregeling cultuur € 2.927,00 Zaalhuur Junushoff
SUB22.0328 De Harmonie Subsidieregeling cultuur € 1.525,00 Zaalhuur Junushoff
SUB21.0022 Jazz at the Rhine Town Club Subsidieregeling cultuur € 2.000,00 Amateurkunst
SUB21.0024 Gelders Palet Subsidieregeling cultuur € 2.000,00 Amateurkunst
SUB21.0061 A Capella Zanggroep Dames & Heren Subsidieregeling cultuur € 1.000,00 Amateurkunst
SUB21.0087 Wagenings Volkooren Subsidieregeling cultuur € 1.500,00 Amateurkunst
SUB21.0104 WDT Subsidieregeling cultuur € 1.000,00 Amateurkunst
SUB21.0107 Liever Veul Bloemen Subsidieregeling cultuur € 1.500,00 Amateurkunst
SUB21.0107 SMET Subsidieregeling cultuur € 1.000,00 Amateurkunst
SUB21.0123 Stichting Lens Subsidieregeling cultuur € 1.000,00 Amateurkunst
SUB21.0113 Punt Uit Subsidieregeling cultuur € 1.000,00 Amateurkunst
SUB21.0121 Wagenings Kleinkoor Subsidieregeling cultuur € 1.000,00 Amateurkunst
SUB21.0131 De Ontzetting Subsidieregeling cultuur € 2.000,00 Amateurkunst
SUB21.0134 Koorschool MG Subsidieregeling cultuur € 1.000,00 Amateurkunst
SUB21.0135 Pierrot & Colombine Subsidieregeling cultuur € 2.000,00 Amateurkunst
SUB21.0126 Toonkunstkoor Subsidieregeling cultuur € 2.000,00 Amateurkunst
SUB21.0132 Cantatekoor Subsidieregeling cultuur € 1.500,00 Amateurkunst
SUB21.0137 Veya Subsidieregeling cultuur € 1.500,00 Amateurkunst
SUB21.0150 Sempre Sereno Subsidieregeling cultuur € 1.500,00 Amateurkunst
SUB21.0154 De Harmonie Subsidieregeling cultuur € 2.000,00 Amateurkunst
SUB21.0261 Oranjevereniging Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 3.069,00 Viering Koningsdag
SUB21.0218 Stichting Bluesroute Geen beleid/nadere regels van toepassing € 4.500,00 Bluesroute 2022
SUB22.0200 Popronde Geen beleid/nadere regels van toepassing € 7.500,00 Popcultuur
SUB21.0313 Popcultuur Geen beleid/nadere regels van toepassing € 1.260,00 Popcultuur
SUB21.0314 Popcultuur Geen beleid/nadere regels van toepassing € 1.260,00 Popcultuur
SUB21.0151 Sempre Sereno Geen beleid/nadere regels van toepassing € 1.800,00 Atelier-, opslag en oefenruimte
SUB22.0233 particulier Geen beleid/nadere regels van toepassing € 500,00 Atelier-, opslag en oefenruimte
SUB21.0197 Stichting Cultureel café Geen beleid/nadere regels van toepassing € 1.740,00 Talentontwikkeling
SUB22.0375 SOW Geen beleid/nadere regels van toepassing € 3.500,00 Sinterklaasintocht
SUB21.0184 Wilde Wereld Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.400,00 Coronasteun
SUB21.0306 Voedselbank Neder-Veluwe Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 50.000,00 Coronasteun
SUB22.0010 particulier Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.000,00 Culturele productie
SUB22.0295 Sound Kiosk Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 4.948,00 Culturele productie
SUB22.0014 particulier Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.000,00 Culturele productie
SUB22.0120 Waterlanders Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 14.845,00 Culturele productie
SUB22.0012 RIBW Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 20.434,00 Bemoeizorg
SUB22.0017 Stichting Klassiek in Wageningen Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.000,00 Culturele productie
SUB22.0418 Stichting Klassiek in Wageningen Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 1.000,00 Exploitatietekort
SUB22.0212 Loburg BV Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 4.500,00 Exploitatietekort
SUB22.0015 De Plek Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.000,00 Culturele productie
SUB22.0054 particulier Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.000,00 Culturele productie
SUB22.0116 De Plek Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 14.900,00 Culturele productie
SUB22.0115 Schrijversharten Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.000,00 Culturele productie
SUB22.0018 particulier Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.000,00 Culturele productie
SUB22.0001 Stichting Ondersteuning Livemuziek Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 5.000,00 Extra subsidie Wageningse Cultuurzomer
SUB22.0447 Junushoff Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 50.000,00 Exploitatietekort
SUB21.0315 Casteelse Poort Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 7.500,00 Extra subsidie
SUB22.0094 Kinderopvang Wageningen Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen/NPO gelden € 97.740,00 Extra ondersteuning bij achterstanden door Covid
SUB22.0124 Bibliotheek Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen/NPO gelden € 118.000,00 Extra ondersteuning bij achterstanden door Covid
SUB22.0245 Kinderdagverblijf Klavertje 4 Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen/NPO gelden € 19.925,00 Extra ondersteuning bij achterstanden door Covid
SUB22.0222 Stichting Ondersteuning Livemuziek Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 116.700,00 Kunstexpositie Cultuurzomer 2022
SUB21.0269 Jazz in Wageningen Diverse coronasteun- en stimuleringsmaatregelen € 3.000,00 Extra subsidie
SUB22.0302 Stichting Thuis Wageningen Geen beleid/nadere regels van toepassing € 96.000,00 Coördinatie Energiearmoede
SUB22.0088 Stichting Radio en TV omroep Wageningen Geen beleid/nadere regels van toepassing € 1.740,00 TV reeks gemeenteraadsverkiezingen
SUB22.0087 Stichting Radio en TV omroep Wageningen Geen beleid/nadere regels van toepassing € 1.200,00 Uitzending verkiezingsavond
SUB22.0107 Solidez Geen beleid/nadere regels van toepassing € 28.026,00 Bestrijding Energiearmoede
SUB22.0036 VGGM Geen beleid/nadere regels van toepassing € 20.000,00 Extra inzet jeugdarts
SUB22.0232 Spectrum Geen beleid/nadere regels van toepassing € 62.000,00 Activiteiten Jong & Meer
SUB20.0123 Sportraad Wageningen Geen beleid/nadere regels van toepassing € 20.000,00 Uitvoering sport- en beweegakkoord
SUB22.0314 Stichting Trivium Geen beleid/nadere regels van toepassing € 150.000,00 Verbetering ventilatie Margrietschool
SUB22.0304 Luc Enting Films BV. Geen beleid/nadere regels van toepassing € 3.000,00 Film Hooiland
SUB22.0208 particulier Geen beleid/nadere regels van toepassing € 4.000,00 Insectenhotel
SUB22.0258 Grote Kerk Wageningen Wageningen Aantrekkelijk € 19.500,00 Rondleidingsapp
SUB22.0344 BBTHK Wageningen Aantrekkelijk € 60.000,00 Schetsontwerp/technische faciliteiten podium
SUB22.0364 Junushoff Wageningen Aantrekkelijk € 50.000,00 Trekkenwand
SUB22.0383 Landschapsfonds Wageningen Aantrekkelijk € 50.000,00 Projecten en onderhoud buitengebied Wageningen
SUB22.0387 Nieuwe Nu Wageningen Aantrekkelijk € 15.000,00 Ontwikkeling en uitvoering ecoboulevard
SUB22.0432 Solidez Wageningen Aantrekkelijk € 32.500,00 Hangplek Nude
SUB21.0305 Stichting Changemakers Wageningen Geen beleid/nadere regels van toepassing € 5.834,00 Activiteiten Changemakers
SUB0396 Landschapsfonds Geel beleid/nadere regels van toepassing € 10.000,00 Diverse projecten
SUB22.0379 BBLTHK Geel beleid/nadere regels van toepassing € 8.299,00 Kookproject
SUB21.0275 OBS de Nijenoord de regeling subsidiëring vergroening schoolpleinen 2019 e.v. € 4.999,00 Vergroenen schoolplein
SUB21.0260 Johan Frisoschool Regeling subsidiëring vergroening schoolpleinen 2019 e.v. € 4.999,00 Vergroenen schoolplein
SUB21.0262 Pantarijn de regeling subsidiëring vergroening schoolpleinen 2019 e.v. € 4.999,00 Vergroenen schoolplein
SUB22.0052 OBS de Dijk de regeling subsidiëring vergroening schoolpleinen 2019 e.v. € 4.999,00 Vergroenen schoolplein
SUB22.0296 HiFresh Wageningen Centrum B.V. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0297 HiFresh Wageningen Campus B.V.. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0289 DIELS restobar Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0290 Bistro Balthazar Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0292 De Snoepboetiek Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0293 Restaurant Bella Italia Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0294 Ali baba Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0281 Poolcafe Infinity Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0282 Eetcafe H41 BV Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0283 Cafe onder de Linden Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0284 DrinksandBites Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0285 Cafe 't Centrum 2011 Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0286 Cafe de Korenbeurs Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0277 Jo-Jo's cafe VOF Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0266 Cafetaria het Ambacht Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0267 KSV Sint Franciscus Xaverius Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0260 bedrijfsrestaurant De Patio Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0261 Meet and Eat Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0257 Stadsbrouwerij Wageningen Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0252 Turks eethuis Ilayda Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0253 VOF Kings Garden Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0249 Heerenstraat Theater Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0250 CTB De Kater Wageningen B.V. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0247 De Serre van Cleopatra Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0238 Soek Damascus Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0239 Grand-cafe Suisse Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0236 De Vlaamsche Reus BV Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0235 Xin Chao Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0234 Loburg Live B.V. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0228 Cafetaria Passantje Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0224 Jimmy's Pasta Pizza Wageningen Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0225 Restaurant "t Gesprek Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0226 Loburg B.V. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0220 Warenhuis van Doorn bv Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0217 Traditional Grk Souvlaki Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0218 Cafe de Tijd Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0214 Restaurant Akon Alexandros Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0209 Cafe bij Roos Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0210 Bewonersvereniging Hoevestein Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0205 Wageningen International Congress Centre Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0190 Loburg live B.V. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0191 Restaurant Bisou Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0178 Antalya07 Döner Kebap Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0179 Wijnbar Petit Louis Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0183 De Blaauwe Kamer B.V. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0184 Bij Blauw Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0169 Hotel de Wereld B.V. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0173 Brownies&downies Wageningen Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0161 De landbouwers Vereniging "Nij-Sri" Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0152 Café Daniels Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0153 Proost! B.V. Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0154 Cafe De Zaaier Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0155 Restaurant Toledo Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0157 Vereniging Dijkgraaf Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0147 Colors World Food Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0148 T-tuin, Arboretum Belmonte Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0146 VOF Sa Lolla Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0142 Wageningsche Studenten Roeivereniging Argo Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0138 Japans Restaurant Watami Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB
SUB22.0139 Caffè Tola Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - COVID-19 2022 € 1.000,00 Controle CTB

 

 

Jaarlijkse subsidies vanaf € 1.000
Case code Klant naam Keuze beleidsregels Subsidiebedrag Onderwerp
SUB21.0141 St. Historisch Museum de Casteelse Poort Cultuur € 42.902,00 Museumactiviteiten
SUB21.0133 De Bibliotheek Cultuur € 1.258.071,00 Culturele activiteiten en onderhoud
SUB21.0249 Junushoff Cultuur € 1.073.476,00 Culturele activiteiten en onderhoud
SUB21.0030 Stichting Slachtofferhulp Geen beleid/nadere regels van toepassing € 13.089,00 Uitvoering activiteiten Werkgebied Oost
SUB21.0139 IVN Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 217.316,00 Natuur-en milieueducatie het Groene Wiel
SUB21.0065 Halt Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 11.281,00 Voorlichtingsactiviteiten 2022
SUB22.0026 VGGM Geen beleid/nadere regels van toepassing € 35.264,00 Huisvestingskosten consultatiebureau voor de JGZ 0-4 jaar
SUB21.0027 VGGM Geen beleid/nadere regels van toepassing € 37.546,20 Uitvoering JGZ 0-4 jaar
SUB21.0038 Stadsboerderij Wageningen Programmakaarten voor economische ontwikkeling € 2.500,00 Activiteiten Stadsboerderij 2022
SUB21.0267 St.. NCHC 1945 Wageningen Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 315.224,00 Organisatie van activiteiten op 4/5 mei, educatieve activiteiten en personele kosten.
SUB22.0268 Stichting Belmonte Arboretum Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 20.750,00 Onderhoud bomen 2022
SUB21.0259 Solidez Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 130.900,00 VVE coördinatie
SUB22.0065 Solidez Samen Wageningen € 31.332,00 Mantelzorgcompliment
SUB22.0101493 Comité Open Monumentendag Geen beleid/nadere regels van toepassing € 3.500,00 Open Monumentendag
SUB21.0210 Woon Advies Commissie Verleend op basis van gemeentelijke begroting € 1.887,00 Activiteiten WAC
SUB22.0021 Wagenings Ondernemers Contact Geen beleid/nadere regels van toepassing € 11.219,00 Energiescans tbv energiebesparing bij bedrijven en instellingen 2022
SUB21.0180 Hospice Wageningen Renkum Geen beleid/nadere regels van toepassing € 20.631,00 Subsidie huishoudelijke hulp 2022
SUB21.0178 Stichting Beelden op de Berg Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 9.549,00 Organisatie Beelden op de Berg
SUB22.0084 St. Radio en televisie omroep Wageningen Geen beleid/nadere regels van toepassing € 31.300,00 Activiteiten Omroep 2021
SUB21.0075 G.M.H. Mason B.V. Geen beleid/nadere regels van toepassing € 69.672,00 Subsidie Opheusdense Veer
SUB21.0112 Basketbalvereniging Pluto Subsidieregeling verenigingen/hoofdgebruikers € 15.983,00 Beheer sportzaal de Tarthorst
Gemeentelijke zaalsportaccommodaties
SUB22.0376 Sportraad Op basis van gemeentelijke begroting € 2.500,00 Sportverkiezingen 2022
SUB21.0187 Pallas Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 16.978,00 Baanhuur
SUB21.0052 Sportvereniging de Waag Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 13.057,00 Sportactiviteiten De Waag
SUB21.0120 Wageningse Watervrienden Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 26.474,00 Huur zwembad de Bongerd
SUB21.0110 Viervlakvlinder Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 91.277,00 Beheer sporthal de Vlinder
SUB21.0111 Wageningse Zwem- en Poloclub de Rijn Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 90.078,00 Huur zwembad de Bongerd 2021
SUB21.0251 KV Wageningen Subsidieregeling verenigingen/hoofdgebruikers € 14.794,00 Beheer sporthal het Binnenveld
Gemeentelijke zaalsportaccommodaties
SUB21.0109 Stichting BEA Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 6.906,00 Onderhoud kunstgrasveld (B-veld)
SUB21.0124 Stichting SEHB Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 8.515,00 Onderhoud kunstgrasveld
SUB21.0159 Stichting Rood-Groen Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 3.453,00 Onderhoud kunstgrasveld
SUB21.0092 Stichting Ketwich Verschuur Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 3.453,00 Onderhoud kunstgrasveld
SUB21.0108 Stichting BEA Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 6.906,00 Onderhoud kunstgrasveld (A-veld)
SUB21.0211 Stichting WVV Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 6.906,00 Onderhoud kunstgrasveld
SUB21.0067 St. Regionaal bureau voor Toerisme Geen beleid/nadere regels van toepassing € 30.778,44 Marketing en promotie activiteiten voor Wageningen 2022
SUB21.0157 St. Ondersteuning Livemuziek Wageningen Geen beleid/nadere regels van toepassing € 76.050,00 Uitvoering Popupop
SUB21.0256 Stichting MEE Samen Redzaam € 155.041,00 Onafhankelijke cliëntondersteuning
SUB22.0140 Stichting Wageningse Eng Geen beleid/nadere regels van toepassing € 4.000,00 Activiteiten Wageningse Eng 2022

 

 

Bevoorschotting vanaf € 1.000
Case code Klant naam Keuze beleidsregels Subsidiebedrag Onderwerp
SUB18.0092 Stichting PPO de Link Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 57.261,50 Subsidie onderwijsachterstanden OBS de Tarthorst 2021
SUB18.0091 Stichting PPO de Link Subsidie op basis van gemeentelijke begroting € 57.261,50 Subsidie onderwijsachterstanden OBS de Wereld 2021
SUB21.0308 Margrietschool Cultuureducatie met Kwaliteit € 5.088,00 Cultuureducatie
SUB21.0307 H.J. Piekschool Cultuureducatie met Kwaliteit € 5.712,00 Cultuureducatie
SUB21.0268 G.J. van den Brinkschool Cultuureducatie met Kwaliteit € 5.880,00 Cultuureducatie
SUB21.0299 OBS de Dijk Cultuureducatie met Kwaliteit € 3.240,00 Cultuureducatie
SUB21.0273 OBS de Tarthorst Cultuureducatie met Kwaliteit € 3.744,00 Cultuureducatie
SUB21.0272 Kardinaal Alfrinkschool Cultuureducatie met Kwaliteit € 4.296,00 Cultuureducatie
SUB21.0271 OBS de Wereld Cultuureducatie met Kwaliteit € 2.880,00 Cultuureducatie
SUB21.0264 Stichting Binnenveldse Hooilanden Geen beleid/nadere regels van toepassing € 8.750,00 Aankoop van natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden
SUB20.0071 St. Vrienden Safarischip de Blauwe Bever Geen beleid/nadere regels van toepassing € 1.000,00 Vaarten Safarischip de Blauwe Bever