Grote projecten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beeld van de grote projecten (investeringskrediet > € 250.000) is als volgt, per programma. Voorgesteld wordt de projecten die kunnen worden afgesloten af te sluiten.

Projecten programma's

Terug naar navigatie - Projecten programma's

 

 

Programma Projectomschrijving Baten budget Baten Prognose Resultaat Baten Lasten Budget Lasten Prognose Resultaat Lasten Resultaat Totaal
1 Nieuwbouw Margrietschool - - - 3.731.362 3.731.362 - -
1 Nieuwbouw Zwaneridder - - - 4.423.993 4.423.993 - -
1 Verduurzaming / Renovatie Sportzaal Tarthorst - - - 741.363 741.363 - -
1 Verduurzaming de Vlinder - - - 1.302.414 1.302.414 - -
1 Verduurzaming Sportzaal Tarthorst - - - 478.819 478.819 - -
1 Zwembad de Bongerd - - - 572.252 572.252 - -
2 Aanpak Binnenstand - - - 350.000 350.000 - -
2 Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) 3.300.000 3.300.000 - 4.653.282 4.653.282 - -
2 Duurzame veilige richtlijnen wegontwerpen - - - 358.340 358.340 - -
2 Fijnmazige fietsinfrastructuur - - - 500.000 500.000 - -
2 Fysieke toegang openbare gebouwen - - - 400.000 400.000 - -
2 Groen Roghorst & Nude - - - 500.000 500.000 - -
2 Herinrichting Business & Sciencepark (BSPW) - - - 400.000 400.000 - -
2 Herinrichting Nude - - - 1.333.334 1.333.334 - -
2 KennisAs - - - 850.000 850.000 - -
2 Mobiliteitsconvenant 120.000 120.000 - 270.000 270.000 - -
2 Project Grebbedijk - - - 1.666.667 1.666.667 - -
2 Uitvoering Mobiliteitsconvenant (schoon vervoer) - - - 500.000 500.000 - -
2 Uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan hoofdstructuur - - - 240.000 240.000 - -
2 Veilige logische aantrekkelijke fietsroutes - - - 1.079.104 1.079.104 - -
2 Veiligheid Fietsers in de stad - - - 525.000 525.000 - -
2 Verduurzaming Museum - - - 279.067 279.067 - -
2 Vervangen parkeerautomaten - - - 460.000 460.000 - -
2 Vervanging Bomen - - - 645.000 645.000 - -
2 Vervanging riolering Benedenbuurt - - - 3.000.000 3.000.000 - -
2 Vervanging Riolering Gerdestraat - - - 300.000 300.000 - -
2 Voorbereiding en aanleg snelfietsroute Ede Wageningen - - - 2.032.000 2.032.000 - -
3 Berap I Hybride werken - - - 396.000 396.000 - -
3 ICT Investeringen - - - 1.217.000 1.217.000 - -
3 Verduurzaming Stadswerf - - - 451.586 451.586 - -
3 VVI Telefoons - - - 300.000 300.000 - -