Sitemap

 1. Blz. 1 Kadernota 2021
  1. Blz. 2 Kadernota 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Inleiding
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Financieel beeld Kadernota 2021
    3. Blz. 9 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 10 Verwerking Nieuwe Toekomst
   3. Blz. 11 Programma 1 Bereikbaarheid (Wageningen fysiek)
    1. Blz. 12 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 13 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 14 Algemene informatie programma 1
     1. Blz. 15 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 16 Programma 2 Economische ontwikkeling (Wageningen fysiek)
    1. Blz. 17 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 18 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 19 Algemene informatie programma 2
     1. Blz. 20 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 21 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling (Wageningen fysiek)
    1. Blz. 22 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 23 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 24 Algemene informatie programma 3
     1. Blz. 25 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 26 Programma 4 Milieu (Wageningen fysiek)
    1. Blz. 27 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 28 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 29 Algemene informatie programma 4
     1. Blz. 30 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 31 Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling (Wageningen sociaal)
    1. Blz. 32 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 33 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 34 Algemene informatie programma 6
     1. Blz. 35 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 36 Programma 7 Onderwijs & educatie (Wageningen sociaal)
    1. Blz. 37 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 38 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 39 Algemene informatie programma 7
     1. Blz. 40 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 41 Programma 8 Wonen (Wageningen fysiek)
    1. Blz. 42 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 43 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 44 Algemene informatie programma 8
     1. Blz. 45 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 46 Programma 9 Sport en cultuur (Wageningen sociaal)
    1. Blz. 47 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 48 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 49 Algemene informatie programma 9
     1. Blz. 50 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 51 Programma 10 Veiligheid (Wageningen sociaal)
    1. Blz. 52 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 53 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 54 Algemene informatie programma 10
     1. Blz. 55 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 56 Programma 11 Transparante overheid (Bestuur en organisatie)
    1. Blz. 57 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 58 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 59 Algemene informatie programma 11
     1. Blz. 60 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 61 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien (Bestuur en organisatie)
    1. Blz. 62 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 63 Begrotingsafwijkingen
    3. Blz. 64 Verwerking scenario 1
    4. Blz. 65 Algemene informatie programma 12
     1. Blz. 66 Wat mag het kosten?
   14. Blz. 67 Overzicht baten en lasten Kadernota 2021
    1. Blz. 68 Overzicht baten en lasten Kadernota 2021
    2. Blz. 69 Overzicht baten en lasten nieuwe programma-indeling
  3. Blz. 70 Bijlagen
   1. Blz. 71 Bijlage 1: Doelenboom
    1. Blz. 72 Bijlage 1 : Doelenboom
   2. Blz. 73 Bijlage 2: Correcties notitie Nieuwe Toekomst
    1. Blz. 74 Correcties notitie Nieuwe Toekomst
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap