Sitemap

Kadernota 2021 Blz. 1
Kadernota 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Financieel beeld Kadernota 2021 Blz. 8
Weerstandscapaciteit Blz. 9
Verwerking Nieuwe Toekomst Blz. 10
Programma 1 Bereikbaarheid (Wageningen fysiek) Blz. 11
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 12
Begrotingsafwijkingen Blz. 13
Algemene informatie programma 1 Blz. 14
Wat mag het kosten? Blz. 15
Programma 2 Economische ontwikkeling (Wageningen fysiek) Blz. 16
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 17
Begrotingsafwijkingen Blz. 18
Algemene informatie programma 2 Blz. 19
Wat mag het kosten? Blz. 20
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling (Wageningen fysiek) Blz. 21
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 22
Begrotingsafwijkingen Blz. 23
Algemene informatie programma 3 Blz. 24
Wat mag het kosten? Blz. 25
Programma 4 Milieu (Wageningen fysiek) Blz. 26
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 27
Begrotingsafwijkingen Blz. 28
Algemene informatie programma 4 Blz. 29
Wat mag het kosten? Blz. 30
Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling (Wageningen sociaal) Blz. 31
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 32
Begrotingsafwijkingen Blz. 33
Algemene informatie programma 6 Blz. 34
Wat mag het kosten? Blz. 35
Programma 7 Onderwijs & educatie (Wageningen sociaal) Blz. 36
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 37
Begrotingsafwijkingen Blz. 38
Algemene informatie programma 7 Blz. 39
Wat mag het kosten? Blz. 40
Programma 8 Wonen (Wageningen fysiek) Blz. 41
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 42
Begrotingsafwijkingen Blz. 43
Algemene informatie programma 8 Blz. 44
Wat mag het kosten? Blz. 45
Programma 9 Sport en cultuur (Wageningen sociaal) Blz. 46
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 47
Begrotingsafwijkingen Blz. 48
Algemene informatie programma 9 Blz. 49
Wat mag het kosten? Blz. 50
Programma 10 Veiligheid (Wageningen sociaal) Blz. 51
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 52
Begrotingsafwijkingen Blz. 53
Algemene informatie programma 10 Blz. 54
Wat mag het kosten? Blz. 55
Programma 11 Transparante overheid (Bestuur en organisatie) Blz. 56
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 57
Begrotingsafwijkingen Blz. 58
Algemene informatie programma 11 Blz. 59
Wat mag het kosten? Blz. 60
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien (Bestuur en organisatie) Blz. 61
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 62
Begrotingsafwijkingen Blz. 63
Verwerking scenario 1 Blz. 64
Algemene informatie programma 12 Blz. 65
Wat mag het kosten? Blz. 66
Overzicht baten en lasten Kadernota 2021 Blz. 67
Overzicht baten en lasten Kadernota 2021 Blz. 68
Overzicht baten en lasten nieuwe programma-indeling Blz. 69
Bijlagen Blz. 70
Bijlage 1: Doelenboom Blz. 71
Bijlage 1 : Doelenboom Blz. 72
Bijlage 2: Correcties notitie Nieuwe Toekomst Blz. 73
Correcties notitie Nieuwe Toekomst Blz. 74
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap