Programma 4 Milieu (Wageningen fysiek)

Algemene informatie programma 4

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In onderstaande financiële tabellen zijn de oormerkingen uit de maartbrief 2021 verwerkt. De baten vallen in programma 12 en de lasten worden in het specifieke programma waar de oormerking betrekking op heeft verwerkt. Voor programma 4 gaat het over de volgende oormerking:

  • Afvalverwerking

Het gaat voor programma 4 over een verhoging van de lasten bij het onderdeel begrotingsafwijkingen met € 65.000.

De lasten, baten en het saldo van het programma Milieu zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst -102 -159 -159 -159 -159
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen 65 - - - -
Bestaand beleid 8.186 8.176 8.378 8.542 8.542
Totale lasten 8.149 8.017 8.219 8.383 8.383
BATEN
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 8.129 8.120 8.279 8.399 8.399
Totale baten 8.129 8.120 8.279 8.399 8.399
SALDO
Nieuwe Toekomst 102 159 159 159 159
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen -65 - - - -
Bestaand beleid -57 -56 -98 -143 -143
Totaal saldo -20 103 61 16 16

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Afvalverwijdering en- verwerking 4.335 4.351 4.430 4.510 4.510
Riolering En Waterzuivering 2.045 2.138 2.190 2.207 2.207
Waterkering, afwatering en landaanwinning 439 281 284 286 286
Dierenwelzijn 64 66 67 68 68
Plaagdierbestrijding 116 117 119 120 120
Energiebeheer 841 758 816 873 873
Milieubeheer 310 306 313 319 319
Totale lasten 8.149 8.017 8.219 8.383 8.383
BATEN
Afvalverwijdering en- verwerking 5.410 5.508 5.608 5.710 5.710
Riolering En Waterzuivering 2.547 2.610 2.669 2.687 2.687
Waterkering, afwatering en landaanwinning 170 - - - -
Dierenwelzijn - - - - -
Plaagdierbestrijding - - - - -
Energiebeheer 2 2 2 2 2
Milieubeheer - - - - -
Totale baten 8.129 8.120 8.279 8.399 8.399
SALDO -20 103 61 16 16