Programma 8 Wonen (Wageningen fysiek)

Algemene informatie programma 8

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Wonen zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst 50 - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 1.581 1.555 1.525 1.532 1.532
Totale lasten 1.631 1.555 1.525 1.532 1.532
BATEN
Nieuwe Toekomst 50 - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 1.775 2.035 1.295 1.101 1.101
Totale baten 1.825 2.035 1.295 1.101 1.101
SALDO
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 194 480 -229 -432 -432
Totaal saldo 194 480 -229 -432 -432

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Volkshuisvesting 222 227 232 237 237
Exploitatie verspreid woningbezit 41 42 42 43 43
Woonruimtezorg 39 41 42 43 43
Exploitatie Vastgoed 1.329 1.246 1.209 1.210 1.210
Totale lasten 1.631 1.555 1.525 1.532 1.532
BATEN
Volkshuisvesting 27 27 28 28 28
Exploitatie verspreid woningbezit 6 6 6 6 6
Woonruimtezorg 3 3 3 3 3
Exploitatie Vastgoed 1.789 1.999 1.259 1.064 1.064
Totale baten 1.825 2.035 1.295 1.101 1.101
SALDO 194 480 -229 -432 -432