Programma 11 Transparante overheid (Bestuur en organisatie)

Algemene informatie programma 11

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft de onvermijdelijke ontwikkeling Onderhoudsronde HR21 (zie programma 12) ook effecten binnen programma 1, 3, 6, 11 en 12. De verhoging van de lasten voor programma 11 zijn in onderstaande tabel opgenomen onder het onderdeel onvermijdelijke ontwikkelingen.

De lasten, baten en het saldo van het programma Transparante overheid zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst 50 4 4 4 4
Onvermijdelijke ontwikkelingen 11 11 11 11 11
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 3.371 3.713 3.521 3.724 3.724
Totale lasten 3.432 3.728 3.536 3.739 3.739
BATEN
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 468 543 439 746 746
Totale baten 468 543 439 746 746
SALDO
Nieuwe Toekomst -50 -4 -4 -4 -4
Onvermijdelijke ontwikkelingen -11 -11 -11 -11 -11
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid -2.903 -3.170 -3.082 -2.978 -2.978
Totaal saldo -2.964 -3.186 -3.097 -2.993 -2.993

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Bestuursorganen (Raad) 505 604 493 503 503
Burgerzaken 832 805 846 848 848
Baten Secretarieleges Burgerzaken 163 157 160 330 330
Bestuursorganen (B&W) 725 932 783 779 779
Representatie 137 140 143 146 146
Bestuursondersteuning College Van B&W 432 440 451 461 461
Bestuurlijke Samenwerking 176 179 182 185 185
Bestuursondersteuning Raad En Rekenkamer Functie 461 470 479 488 488
Totale lasten 3.432 3.728 3.536 3.739 3.739
BATEN
Bestuursorganen (Raad) - 10 - - -
Burgerzaken 3 3 3 3 3
Baten Secretarieleges Burgerzaken 465 429 435 742 742
Bestuursorganen (B&W) - 100 - - -
Representatie - - - - -
Bestuursondersteuning College Van B&W - - - - -
Bestuurlijke Samenwerking - - - - -
Bestuursondersteuning Raad En Rekenkamer Functie - - - - -
Totale baten 468 543 439 746 746
SALDO -2.964 -3.186 -3.097 -2.993 -2.993