Programma 7 Onderwijs & educatie (Wageningen sociaal)

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

 

Titel Leerlingenvervoer
Toelichting In tegenstelling tot de demografische ontwikkelingen is het aantal leerlingen welke gebruik maken van het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren met 15 leerlingen toegenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit aantal zal afnemen.

Daarbij is het nieuwe contract gepland routevervoer per 1-8-2020 ingegaan. Het heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. Het contractbeheer is per 1-8-2020 niet meer ondergebracht bij de Valleihopper, maar wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. Er is nog te weinig data om de kostenontwikkeling te vergelijken met het vorige vervoerscontract en de realisatiecijfers  (beheer) leerlingenvervoer 2016-2020. 
Looptijd Structureel
Financieel effect

2021: €  -50.000

2022: € - 50.000

2023: € - 50.000

2024: € - 50.000

2025: € - 50.000

Financiële dekking N.v.t.
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder P. de Haan

 

Algemene informatie programma 7

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In onderstaande financiële tabellen zijn de oormerkingen uit de maartbrief 2021 verwerkt. De oormerkingen zijn budgettair neutraal. De baten vallen in programma 12 en de lasten worden in het specifieke programma waar de oormerking betrekking op heeft verwerkt. Voor programma 7 gaat het over de volgende oormerking:

  • Voorschoolse voorziening peuters

Het gaat voor programma 7 over een verhoging van de lasten bij de begrotingsafwijkingen in 2021 met € 9.000.

De lasten, baten en het saldo van het programma Onderwijs & educatie zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst - -30 -30 -30 -30
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen 59 50 50 50 50
Bestaand beleid 4.196 4.216 4.207 4.225 4.225
Totale lasten 4.255 4.236 4.227 4.245 4.245
BATEN
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 610 616 622 628 628
Totale baten 610 616 622 628 628
SALDO
Nieuwe Toekomst - 30 30 30 30
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen -59 -50 -50 -50 -50
Bestaand beleid -3.586 -3.600 -3.585 -3.596 -3.596
Totaal saldo -3.645 -3.620 -3.605 -3.616 -3.616

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Onderwijshuisvesting 2.106 2.092 2.051 2.035 2.035
Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs 1.106 1.094 1.111 1.128 1.128
Kinderopvang 893 898 912 925 925
Openbaar Basisonderwijs 30 31 31 32 32
Bijzonder Basisonderwijs 107 109 111 112 112
Openbaar Speciaal Basisonderwijs 12 12 12 12 12
Totale lasten 4.255 4.236 4.227 4.245 4.245
BATEN - - - - -
Onderwijshuisvesting 97 97 97 97 97
Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs - - - - -
Kinderopvang 513 519 525 531 531
Openbaar Basisonderwijs - - - - -
Bijzonder Basisonderwijs - - - - -
Openbaar Speciaal Basisonderwijs - - - - -
Totale baten 610 616 622 628 628
SALDO -3.645 -3.620 -3.605 -3.616 -3.616