Programma 10 Veiligheid (Wageningen sociaal)

Algemene informatie programma 10

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Veiligheid zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst 3 264 583 663 703
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 1.997 2.029 2.062 2.152 2.152
Totale lasten 2.000 2.293 2.646 2.815 2.855
BATEN
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid - - - - -
Totale baten - - - - -
SALDO
Nieuwe Toekomst -3 -264 -583 -663 -703
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid -1.997 -2.029 -2.062 -2.152 -2.152
Totaal saldo -2.000 -2.293 -2.646 -2.815 -2.855

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Openbare Orde En Veiligheid 137 140 143 146 146
Brandweerzorg 1.595 1.878 2.222 2.383 2.423
Rampenbestrijding 268 274 281 286 286
Totale lasten 2.000 2.293 2.646 2.815 2.855
BATEN
Openbare Orde En Veiligheid - - - - -
Brandweerzorg - - - - -
Rampenbestrijding - - - - -
Totale baten - - - - -
SALDO -2.000 -2.293 -2.646 -2.815 -2.855