Programma 1 Bereikbaarheid (Wageningen fysiek)

Algemene informatie programma 1

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft de onvermijdelijke ontwikkeling Onderhoudsronde HR21 (zie programma 12) ook effecten binnen programma 1, 3, 6, 11 en 12. De verhoging van de lasten voor programma 1 is in onderstaande tabel opgenomen onder het onderdeel onvermijdelijke ontwikkelingen.

De lasten, baten en het saldo van het programma Bereikbaarheid zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst 172 132 107 107 107
Onvermijdelijke ontwikkelingen 13 13 13 13 13
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 4.674 4.821 4.913 4.955 4.955
Totale lasten 4.859 4.966 5.033 5.074 5.074
BATEN
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 2.421 2.333 2.242 2.234 2.234
Totale baten 2.421 2.333 2.242 2.234 2.234
SALDO
Nieuwe Toekomst -172 -132 -107 -107 -107
Onvermijdelijke ontwikkelingen -13 -13 -13 -13 -13
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid -2.253 -2.488 -2.671 -2.721 -2.721
Totaal saldo -2.438 -2.633 -2.791 -2.840 -2.840

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Wegen, straten en pleinen 2.487 2.571 2.598 2.650 2.650
Parkeervoorzieningen 558 553 556 543 543
Veerdiensten 715 729 739 739 739
Verkeersmaatregelen 1.099 1.112 1.140 1.142 1.142
Totale lasten 4.859 4.966 5.033 5.074 5.074
BATEN
Wegen, straten en pleinen 162 153 151 149 149
Parkeervoorzieningen 1.222 1.222 1.232 1.225 1.225
Veerdiensten 845 846 847 849 849
Verkeersmaatregelen 192 112 12 12 12
Totale baten 2.421 2.333 2.242 2.234 2.234
SALDO -2.438 -2.633 -2.791 -2.840 -2.840