Programma 2 Economische ontwikkeling (Wageningen fysiek)

Algemene informatie programma 2

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Economische ontwikkeling zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst -20 -35 -55 -60 -60
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 2.484 1.437 1.399 1.502 1.502
Totale lasten 2.465 1.402 1.344 1.442 1.442
BATEN
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 2.015 944 933 972 972
Totale baten 2.015 944 933 972 972
SALDO
Nieuwe Toekomst 20 35 55 60 60
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid -470 -493 -466 -530 -530
Totaal saldo -450 -458 -411 -471 -471

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Bevordering bedrijfsvestigingen 314 349 299 297 297
Bevordering Handel en Ambacht 211 211 215 294 294
Grondexploitatie 1.242 356 343 364 364
Markten 74 75 76 78 78
Rijnhaven 623 412 410 409 409
Totale lasten 2.465 1.402 1.344 1.442 1.442
BATEN
Bevordering bedrijfsvestigingen - - - - -
Bevordering Handel en Ambacht 16 16 16 16 16
Grondexploitatie 1.242 380 367 405 405
Markten 89 90 92 93 93
Rijnhaven 667 457 457 457 457
Totale baten 2.015 944 933 972 972
SALDO -450 -458 -411 -471 -471