Recapitulatie Voorjaarsnota 2020

Recapitulatie Voorjaarsnota 2020

Terug naar navigatie - Recapitulatie Voorjaarsnota 2020
Bedragen x € 1.000 Primitieve begroting 2020 * Begroting per 2 maart 2020**
Omschrijving Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Bereikbaarheid 2.985 4.897 -1.912 2.985 4.897 -1.912
2. Economische ontwikkeling 3.004 3.413 -410 3.004 3.413 -410
3. Ruimtelijke ontwikkeling 2.362 8.543 -6.181 2.362 8.543 -6.181
4. Milieu 7.895 7.809 86 7.925 7.839 86
6. Maatschappelijke ondersteuning 16.026 48.588 -32.562 17.120 49.659 -32.539
7. Onderwijs en educatie 481 3.876 -3.394 481 3.876 -3.395
8. Wonen 1.614 1.864 -250 1.614 1.864 -250
9. Sport en cultuur 1.316 6.572 -5.256 1.316 6.572 -5.256
10. Veiligheid 0 1.976 -1.976 0 1.976 -1.976
11. Transparante overheid 557 3.146 -2.589 557 3.146 -2.589
12. Algemene dekkingsmiddelen *** 69.746 15.703 54.042 69.812 15.793 54.019
Sub-totaal programma's 105.986 106.388 -402 107.176 107.578 -402
bedragen x € 1.000 Wijzigingen Voorjaarsnota 2020 Begroting 2020 na Voorjaarsnota 2020
Omschrijving Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Bereikbaarheid 0 0 0 2.985 4.897 -1.912
2. Economische ontwikkeling 0 0 0 3.004 3.413 -410
3. Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 2.362 8.543 -6.181
4. Milieu 0 0 0 7.925 7.839 86
6. Maatschappelijke ondersteuning 0 2.527 -2.527 17.120 52.186 -35.066
7. Onderwijs en educatie 50 51 -1 531 3.927 -3.396
8. Wonen 0 5 -5 1.614 1.869 -255
9. Sport en cultuur 0 72 -72 1.316 6.644 -5.328
10. Veiligheid 0 0 0 0 1.976 -1.976
11. Transparante overheid 0 52 -52 557 3.198 -2.641
12. Algemene dekkingsmiddelen *** 986 93 893 70.798 15.886 54.912
Sub-totaal programma's 1.036 2.800 -1.764 108.212 110.378 -2.166
* Begroting 2020 zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 november 2019.
** Begroting 2020 inclusief door de Gemeenteraad vastgestelde en administratieve begrotingswijzigingen.
*** De mutaties in de reserves zijn bij de desbetreffende programma's meegenomen.