Programma 10 Veiligheid

Beleidsbijstellingen

Terug naar navigatie - Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

 

Titel Verhoogde bijdrage RIEC ON en veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
Toelichting Zowel het RIEC ON als het veiligheidsnetwerk Oost-Nederland hebben in de loop van 2019 gevraagd om een aangepaste bijdrage. De gemeente heeft dit toegezegd. De bijdrage wordt voor beide organisaties structureel verhoogd met 3.000.
Looptijd Structureel
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel € -6.000 en wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

2020:  0

 

Financiële dekking Incidentele teruggave resultaat VGGM 2019
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Is reeds een besluit op genomen.
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

Recapitulatie programma 10

Terug naar navigatie - Recapitulatie programma 10

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 10 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen 0 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0