Programma 8 Wonen

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

 

Titel Vervangingsinvesteringen (VVI's) gemeentelijke gebouwen
Toelichting

Op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MOJP) is het noodzakelijk om de komende jaren voor enkele gebouwen vervangingsinvesteringen uit te voeren. Voor 2020 betreft dit: 

  1. Vloerconstructie molen De Vlijt Harnjesweg (€ 35.538)
  2. Vervangen dakbedekking aula Begraafplaats (€ 47.432)
Looptijd Structureel
Financieel effect

Deze post betreft het voorstel tot het verlenen van een aantal investeringskredieten, totaal € 83.000, voor jaarschijf 2020, vandaar dat het financieel effect meerjarig is weergegeven.

2020: € -5.000

2021: € -5.000

2022: € -5.000  

2023: € -5.000

2024: € -5.000

Financiële dekking In de begroting zijn tot op heden geen structurele middelen opgenomen voor vervangingsinvesteringen. De huidige systematiek is dat deze worden aangemeld bij de Kadernota. Een voorstel voor een nieuwe systematiek is nog niet gereed.   
Soort budget Investeringskrediet en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Het niet vervangen van de vloer betekent een risico voor de veiligheid van de gebruikers. Het vervangen van het dak van de aula is noodzakelijk. Er is regelmatig sprake van lekkage met het risico op vervolgschade. Uitstel leidt tot kapitaalvernietiging van ons vastgoed en een toename van het klachtenonderhoud.  
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

Recapitulatie programma 8

Terug naar navigatie - Recapitulatie programma 8

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 8 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen 0 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen -5 -5 -5 -5 -5
Totaal -5 -5 -5 -5 -5