Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsbijstellingen

Terug naar navigatie - Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

 

Titel Tijdelijke aanstelling beleidsmedewerker voor KennisAs Kennislandschap
Toelichting

Met betrekking tot het beleidsterrein KennisAs Kennislandschap zal in plaats van inhuur gedurende de periode mei 2020 t/m december 2021 een beleidsmedewerker in tijdelijke dienst worden aangesteld. Het beleidsonderdeel KennisAs valt in programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling en de loonkosten in verband met het in tijdelijke dienst nemen van de beleidsmedewerker KennisAs vallen in programma 12. Om dit financieel/technisch in goede banen te leiden is een verschuiving van budget nodig van programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling naar programma 12.

Looptijd 2020 - 2021
Financieel effect

Budgettair neutraal

2020: € 0

2021: € 0

Financiële dekking Budgettair neutraal
Soort budget Exploitatie
Risico's bij afwijzen N.v.t.
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

Recapitulatie programma 3

Terug naar navigatie - Recapitulatie programma 3

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 3 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen 0 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0