Programma 2 Economische ontwikkeling

Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

 

Beleidsbijstellingen

In dit programma worden geen beleidsbijstellingen voorgesteld.

 

Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen geconstateerd.

 

Recapitulatie programma 2

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 2 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen 0 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0