Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2020
  1. Blz. 2 Voorjaarsnota 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Algemeen
    2. Blz. 6 Opbouw en uitgangspunten
    3. Blz. 7 Financiële uitkomsten Voorjaarsnota 2020
    4. Blz. 8 Toelichting
    5. Blz. 9 Weerstandscapaciteit
    6. Blz. 10 Resultaat ombuigingen 2020-2023
    7. Blz. 11 Financieel effect COVID-19
   2. Blz. 12 Programma 1 Bereikbaarheid
    1. Blz. 13 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 14 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 15 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 16 Recapitulatie programma 1
   3. Blz. 17 Programma 2 Economische ontwikkeling
    1. Blz. 18 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 19 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 20 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 21 Recapitulatie programma 2
   4. Blz. 22 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 23 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 24 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 25 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 26 Recapitulatie programma 3
   5. Blz. 27 Programma 4 Milieu
    1. Blz. 28 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 29 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 30 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 31 Recapitulatie programma 4
   6. Blz. 32 Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling
    1. Blz. 33 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 34 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 35 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 36 Recapitulatie programma 6
   7. Blz. 37 Programma 7 Onderwijs & educatie
    1. Blz. 38 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 39 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 40 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 41 Recapitulatie programma 7
   8. Blz. 42 Programma 8 Wonen
    1. Blz. 43 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 44 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 45 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 46 Recapitulatie programma 8
   9. Blz. 47 Programma 9 Sport en cultuur
    1. Blz. 48 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 49 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 50 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 51 Recapitulatie programma 9
   10. Blz. 52 Programma 10 Veiligheid
    1. Blz. 53 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 54 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 55 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 56 Recapitulatie programma 10
   11. Blz. 57 Programma 11 Transparante overheid
    1. Blz. 58 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 59 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 60 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 61 Recapitulatie programma 11
   12. Blz. 62 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
    1. Blz. 63 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 64 Beleidsbijstellingen
    3. Blz. 65 Begrotingsafwijkingen
    4. Blz. 66 Recapitulatie programma 12
   13. Blz. 67 Recapitulatie Voorjaarsnota 2020
    1. Blz. 68 Recapitulatie Voorjaarsnota 2020
   14. Blz. 69 Bijlagen
    1. Blz. 70 Bijlage 1: totaaloverzicht posten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap