Sitemap

Voorjaarsnota 2020 Blz. 1
Voorjaarsnota 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Opbouw en uitgangspunten Blz. 6
Financiële uitkomsten Voorjaarsnota 2020 Blz. 7
Toelichting Blz. 8
Weerstandscapaciteit Blz. 9
Resultaat ombuigingen 2020-2023 Blz. 10
Financieel effect COVID-19 Blz. 11
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 12
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 13
Beleidsbijstellingen Blz. 14
Begrotingsafwijkingen Blz. 15
Recapitulatie programma 1 Blz. 16
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 17
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 18
Beleidsbijstellingen Blz. 19
Begrotingsafwijkingen Blz. 20
Recapitulatie programma 2 Blz. 21
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 22
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 23
Beleidsbijstellingen Blz. 24
Begrotingsafwijkingen Blz. 25
Recapitulatie programma 3 Blz. 26
Programma 4 Milieu Blz. 27
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 28
Beleidsbijstellingen Blz. 29
Begrotingsafwijkingen Blz. 30
Recapitulatie programma 4 Blz. 31
Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 32
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 33
Beleidsbijstellingen Blz. 34
Begrotingsafwijkingen Blz. 35
Recapitulatie programma 6 Blz. 36
Programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 37
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 38
Beleidsbijstellingen Blz. 39
Begrotingsafwijkingen Blz. 40
Recapitulatie programma 7 Blz. 41
Programma 8 Wonen Blz. 42
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 43
Beleidsbijstellingen Blz. 44
Begrotingsafwijkingen Blz. 45
Recapitulatie programma 8 Blz. 46
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 47
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 48
Beleidsbijstellingen Blz. 49
Begrotingsafwijkingen Blz. 50
Recapitulatie programma 9 Blz. 51
Programma 10 Veiligheid Blz. 52
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 53
Beleidsbijstellingen Blz. 54
Begrotingsafwijkingen Blz. 55
Recapitulatie programma 10 Blz. 56
Programma 11 Transparante overheid Blz. 57
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 58
Beleidsbijstellingen Blz. 59
Begrotingsafwijkingen Blz. 60
Recapitulatie programma 11 Blz. 61
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 62
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 63
Beleidsbijstellingen Blz. 64
Begrotingsafwijkingen Blz. 65
Recapitulatie programma 12 Blz. 66
Recapitulatie Voorjaarsnota 2020 Blz. 67
Recapitulatie Voorjaarsnota 2020 Blz. 68
Bijlagen Blz. 69
Bijlage 1: totaaloverzicht posten Blz. 70
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap