Overzicht aangenomen amendementen Kadernota 2021

Overzicht aangenomen amendementen Kadernota 2021

Hieronder wordt getoond welke amendementen bij de Kadernota 2021 zijn aangenomen en op welke manier deze zijn verwerkt.

Nr Amendement Verwerking
4A1 Armoede en kinderen Dit amendement regelt dat het budget voor het 'Ik doe Mee Fonds' in 2022 incidenteel wordt verhoogd met € 125.000 te dekken uit de Algemene Reserve. Met dit budget het besteedbaar bedrag per kind voor dit jaar te verhogen van € 250 naar € 500. Is in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt.
4A2 Chronisch zieken Dit amendement regelt dat de huidige regeling voor chronisch zieken tot en met het jaar 2022 wordt verlengd. De hiervoor benodigde gelden van € 350.000 (voor 2022) te dekken uit de algemene reserve. Is in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt.
4A3 Groene Wiel Dit amendement regelt dat het budget voor het Groene Wiel met € 30.000 wordt verhoogd te dekken uit de algemene reserve voor het jaar 2022. Is in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt.
4A4 Parkeerbeleid Het verwijderen van de slagbomen bij het parkeerterrein Gevangentoren met maximaal een jaar uit te stellen totdat aan de punten 1 en 2 in de toelichting is voldaan. Is in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt. Voor de uitvoering van dit amendement is € 50.000 gereserveerd voor 2022.