Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nr. Omschrijving Stand per 31-12-2020 Bestemmings resultaat 2020 Stortingen 2021 Onttrekkingen 2021 Stand per 31-12-2021 Stortingen 2022 Onttrekkingen 2022 Stand per 31-12-2022 Stortingen 2023 Onttrekkingen 2023 Stand per 31-12-2023 Stortingen 2024 Onttrekkingen 2024 Stand per 31-12-2024 Stortingen 2025 Onttrekkingen 2025 Stand per 31-12-2025
1 Kapitaal zonder Bestemming 3.814.213 - 96.400 - 3.910.613 96.400 - 4.007.013 96.400 - 4.103.413 96.400 - 4.199.813 96.400 - 4.296.213
2 Onbestemde Reserve 862.886 2.209.550 0 - 3.072.436 - 505.000 2.567.436 - - 2.567.436 - - 2.567.436 - - 2.567.436
Totaal algemene reserves 4.677.098 2.209.550 96.400 - 6.983.048 96.400 505.000 6.574.448 96.400 - 6.670.848 96.400 - 6.767.248 96.400 - 6.863.648
4 Economische actiereserve 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
6 Reserve Bodemsanering 102.136 - - - 102.136 - - 102.136 - - 102.136 - - 102.136 - - 102.136
12 Reserve Onderhoud haven 631.912 - 13.101 210.000 435.013 30.357 - 465.370 33.802 - 499.172 29.355 - 528.527 32.065 - 560.592
16 Algemene reserve grondexploitatie 4.542.108 - 1.275 45.000 4.498.383 - 45.000 4.453.383 - 45.000 4.408.383 - 45.000 4.363.383 - - 4.363.383
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.006.418 - 503.253 210.000 2.299.671 182.720 50.000 2.432.391 182.720 - 2.615.111 116.800 - 2.731.911 - - 2.731.911
72 Algemene bestemmingsreserve 1.355.008 2.660.884 22.161 2.700.884 1.337.169 12.500 10.000 1.339.669 - - 1.339.669 - - 1.339.669 - - 1.339.669
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.392.287 - 120.000 324.753 7.187.534 672.012 289.125 7.570.420 - 326.292 7.244.128 - 304.769 6.939.359 - 304.769 6.634.590
74 Reserve parkeergelden 250.001 - 9.934 - 259.935 10.024 50.000 219.959 541 - 220.500 - 30.627 189.873 - 43.011 146.862
75 Reserve ecologisch groenbeheer 157.926 - - - 157.926 - - 157.926 - - 157.926 - - 157.926 - - 157.926
80 Reserve I-Investeringen Automatisering - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 1.049.528 - - 96.000 953.528 - - 953.528 - - 953.528 - - 953.528 - - 953.528
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 278.029 - 240.613 161.736 356.906 243.982 146.109 454.779 247.641 144.373 558.047 251.356 142.636 666.767 255.126 140.899 780.994
86 reserve onderhoud verhardingen 235.734 - - - 235.734 - - 235.734 - - 235.734 - - 235.734 - - 235.734
87 reserve kunstgrasvelden 561.799 - 49.451 - 611.250 60.763 672.012 2 50.895 - 50.897 51.659 - 102.556 52.434 - 154.990
89 Egalisatiereserve afval - - 73.600 - 73.600 73.600 - 147.200 76.375 - 223.575 79.201 - 302.776 82.080 - 384.856
91 ISV reserve bodem 274.000 - - - 274.000 - - 274.000 - - 274.000 - - 274.000 - - 274.000
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 50.000 - 50.000 - 100.000 50.000 100.000 50.000 50.000 - 100.000 50.000 - 150.000 50.000 - 200.000
93 Reserve frictiekosten 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
95 Reserve egalisatie bouwleges 1.534.931 - - - 1.534.931 - - 1.534.931 - - 1.534.931 - - 1.534.931 - - 1.534.931
97 Reserve participatie minimabeleid - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 Reserve Revolving Fund Verduurzaming vastgoed 79.449 1.000.000 12.194 - 1.091.643 12.365 - 1.104.008 12.550 - 1.116.558 12.738 - 1.129.297 12.930 - 1.142.226
99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte 559.539 - 66.290 224.087 401.742 67.218 - 468.960 68.226 - 537.186 69.250 - 606.436 70.288 - 676.724
100 Reserve transities - - - - - - - -0 - - -0 - - -0 - - -0
102 Reserve mobiliteitsfonds 29.000 - - - 29.000 - - 29.000 - - 29.000 - - 29.000 - - 29.000
107 Reserve precariobelasting 1.643.554 - 1.000.000 499.500 2.144.054 - 575.000 1.569.054 - 200.000 1.369.054 - 100.000 1.269.054 - - 1.269.054
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 5.395.417 - - - 5.395.417 - - 5.395.417 - - 5.395.417 - - 5.395.417 - - 5.395.417
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 5.000.000 - 90.000 340.000 4.750.000 50.000 300.000 4.500.000 - 250.000 4.250.000 - - 4.250.000 - - 4.250.000
110 Reserve investeringen Stad Wageningen - 1.000.000 - - 1.000.000 - - 1.000.000 - - 1.000.000 - - 1.000.000 - - 1.000.000
Totaal bestemmingsreserves 33.128.777 4.660.884 2.251.872 4.811.960 35.229.573 1.465.540 2.237.246 34.457.867 722.751 965.665 34.214.953 660.359 623.032 34.252.280 554.923 488.679 34.318.524
TOTAAL RESERVES 37.805.876 6.870.434 2.348.272 4.811.960 42.212.622 1.561.940 2.742.246 41.032.315 819.151 965.665 40.885.801 756.759 623.032 41.019.528 651.323 488.679 41.182.173
59 Voorziening wachtgeld vm bestuurders 965.022 - - 86.999 878.023 100.000 - 978.023 - - 978.023 - - 978.023 - - 978.023
66 Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging 75.169 - - 22.363 52.806 - - 52.806 - - 52.806 - - 52.806 - - 52.806
105 Voorziening frictiekosten personeel - - - - - - - - - - - - - - - - -
106 Voorziening liquidatie Permar Ws 115.744 - - - 115.744 - - 115.744 - - 115.744 - - 115.744 - - 115.744
104 Voorziening 't Venster 52.827 - - - 52.827 - - 52.827 - - 52.827 - - 52.827 - - 52.827
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.208.763 0 0 109.362 1.099.400 100.000 0 1.199.400 0 0 1.199.400 0 0 1.199.400 0 0 1.199.400
34 Afkoop grafonderhoud 10/20 jaar - vz 346.134 - 42.728 162.466 226.397 128.201 98.296 256.302 129.926 98.436 287.792 131.684 97.728 321.748 133.474 99.298 355.924
101 Voorziening riolering (art. 44 lid 2) 3.910.517 - - 674.777 3.235.740 - 426.603 2.809.137 - 173.762 2.635.375 - 145.731 2.489.644 - 187.899 2.301.745
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 4.256.652 - 42.728 837.243 3.462.137 128.201 524.899 3.065.439 129.926 272.198 2.923.167 131.684 243.459 2.811.392 133.474 287.197 2.657.669
TOTAAL VOORZIENINGEN 5.465.414 - 42.728 946.605 4.561.538 228.201 524.899 4.264.839 129.926 272.198 4.122.567 131.684 243.459 4.010.792 133.474 287.197 3.857.069
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 43.271.290 6.870.434 2.391.000 5.758.565 46.774.159 1.790.141 3.267.145 45.297.155 949.077 1.237.863 45.008.368 888.443 866.491 45.030.321 784.797 775.876 45.039.242