Geraamde baten en lasten per taakveld

Geraamde baten en lasten per taakveld

Tkv Omschrijving tkv B - 2022 B - 2023 B - 2024 B - 2025
0.1 Bestuur Lasten 2.280.729 2.018.087 2.037.129 2.059.277
Baten - - - 0
Totaal 0.1 2.280.729 2.018.087 2.037.129 2.059.277
0.10 Mutaties reserves Lasten 1.561.940 819.151 756.759 651.323
Baten -2.742.246 -965.665 -623.032 -488.679
Totaal 0.10 -1.180.306 -146.515 133.727 162.644
0.2 Burgerzaken Lasten 952.298 997.268 1.181.507 1.198.423
Baten -422.562 -428.552 -753.840 -765.958
Totaal 0.2 529.735 568.716 427.667 432.466
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 1.002.550 970.604 987.225 1.059.687
Baten -1.418.766 -671.337 -424.278 -427.263
Totaal 0.3 -416.215 299.267 562.947 632.424
0.4 Overhead Lasten 14.754.112 15.035.157 15.351.355 15.621.592
Baten -579.688 -590.576 -601.312 -612.263
Totaal 0.4 14.174.425 14.444.581 14.750.044 15.009.329
0.5 Treasury Lasten -223.271 -295.914 -374.975 -402.860
Baten -163.956 -143.000 -143.000 -143.000
Totaal 0.5 -387.227 -438.914 -517.975 -545.860
0.61 OZB woningen Lasten 499.593 511.026 522.426 533.517
Baten -6.693.973 -6.817.726 -6.943.767 -7.072.138
Totaal 0.61 -6.194.380 -6.306.699 -6.421.341 -6.538.622
0.62 OZB niet-woningen Baten -6.364.785 -6.482.534 -6.602.460 -6.724.606
Totaal 0.62 -6.364.785 -6.482.534 -6.602.460 -6.724.606
0.63 Parkeren Baten -1.191.947 -1.221.991 -1.221.882 -1.222.183
Totaal 0.63 -1.191.947 -1.221.991 -1.221.882 -1.222.183
0.64 Belastingen Overig Lasten 3.020 3.065 3.111 3.158
Baten -392.321 -431.908 -439.875 -447.989
Totaal 0.64 -389.301 -428.843 -436.764 -444.831
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Lasten - - - 0
Baten -60.843.384 -60.601.203 -61.130.773 -62.066.970
Totaal 0.7 -60.843.384 -60.601.203 -61.130.773 -62.066.970
0.8 Overige baten en lasten Lasten 345.400 320.400 220.400 220.400
Baten - - - 0
Totaal 0.8 345.400 320.400 220.400 220.400
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Lasten 2.147.992 2.497.884 2.665.494 2.737.507
Baten - - - 0
Totaal 1.1 2.147.992 2.497.884 2.665.494 2.737.507
1.2 Openbare orde en Veiligheid Lasten 654.323 667.394 680.566 693.752
Baten -32.744 -33.350 -33.967 -34.595
Totaal 1.2 621.579 634.044 646.599 659.156
2.1 Verkeer en vervoer Lasten 4.077.818 4.242.251 4.304.873 4.365.358
Baten -115.385 -115.616 -115.850 -116.088
Totaal 2.1 3.962.433 4.126.635 4.189.023 4.249.270
2.2 Parkeren Lasten 592.186 576.384 602.293 609.815
Baten - - - 0
Totaal 2.2 592.186 576.384 602.293 609.815
2.4 Economische Havens en waterwegen Lasten 598.118 595.449 600.725 598.863
Baten -455.617 -455.617 -455.617 -455.617
Totaal 2.4 142.501 139.832 145.108 143.246
2.5 Openbaar vervoer Lasten 802.178 812.395 814.632 851.210
Baten -846.332 -847.386 -848.456 -849.542
Totaal 2.5 -44.154 -34.991 -33.824 1.668
3.1 Economische ontwikkeling Lasten 889.279 851.802 864.267 880.187
Baten - - - 0
Totaal 3.1 889.279 851.802 864.267 880.187
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Lasten 70.220 71.394 72.555 73.737
Baten -90.370 -91.725 -93.101 -94.498
Totaal 3.3 -20.149 -20.331 -20.546 -20.760
3.4 Economische promotie Lasten 108.242 109.966 186.709 188.459
Baten -234.802 -239.146 -243.570 -248.076
Totaal 3.4 -126.560 -129.179 -56.861 -59.616
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 151.544 153.817 156.125 158.466
Totaal 4.1 151.544 153.817 156.125 158.466
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 2.160.209 2.124.860 2.112.098 2.089.256
Baten -86.999 -88.304 -89.629 -90.973
Totaal 4.2 2.073.210 2.036.556 2.022.469 1.998.283
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten 1.112.138 1.100.958 1.119.755 1.138.501
Totaal 4.3 1.112.138 1.100.958 1.119.755 1.138.501
5.1 Sportbeleid en activering Lasten 330.381 299.766 304.218 308.736
Baten -69.102 -70.139 -71.191 -72.259
Totaal 5.1 261.279 229.628 233.027 236.478
5.2 Sportaccommodaties Lasten 3.082.931 3.338.192 3.301.617 3.306.942
Baten -1.015.342 -1.023.079 -1.031.345 -1.038.883
Totaal 5.2 2.067.589 2.315.113 2.270.272 2.268.059
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten 2.485.596 2.520.329 2.546.993 2.584.314
Baten -331.551 -336.592 -341.710 -346.907
Totaal 5.3 2.154.045 2.183.737 2.205.283 2.237.407
5.4 Musea Lasten 352.795 363.012 369.552 375.975
Baten -8.840 -8.973 -9.108 -9.245
Totaal 5.4 343.955 354.039 360.444 366.730
5.5 Cultureel erfgoed Lasten 45.253 51.617 53.404 52.394
Baten -1.205 -1.205 -1.205 -1.205
Totaal 5.5 44.048 50.412 52.199 51.189
5.6 Media Lasten 1.170.564 1.186.401 1.202.416 1.218.607
Baten -44.680 -43.165 -41.566 -38.879
Totaal 5.6 1.125.884 1.143.236 1.160.850 1.179.728
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten 3.615.457 3.501.154 3.550.264 3.623.852
Baten -58.979 -13.503 -13.706 -13.911
Totaal 5.7 3.556.478 3.487.650 3.536.558 3.609.941
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 5.457.379 5.362.456 5.290.340 5.368.793
Baten -687.126 -696.199 -705.408 -714.756
Totaal 6.1 4.770.253 4.666.257 4.584.932 4.654.037
6.2 Wijkteams Lasten 5.229.684 5.367.946 5.497.286 5.623.211
Baten -26.167 -26.560 -26.958 -27.363
Totaal 6.2 5.203.517 5.341.386 5.470.327 5.595.848
6.3 Inkomensregelingen Lasten 16.115.534 15.696.260 15.776.771 15.856.565
Baten -14.511.678 -14.512.047 -14.512.421 -14.512.801
Totaal 6.3 1.603.856 1.184.213 1.264.349 1.343.764
6.4 Begeleide participatie Lasten 4.797.248 4.840.558 4.813.808 4.775.798
Baten -706.439 -701.663 -688.269 -678.849
Totaal 6.4 4.090.809 4.138.895 4.125.538 4.096.948
6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 2.438.058 2.378.787 2.426.261 2.473.016
Baten -15.469 -15.701 -15.936 -16.175
Totaal 6.5 2.422.589 2.363.086 2.410.325 2.456.841
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) Lasten 1.061.632 1.078.336 1.095.307 1.112.548
Baten -61.202 -62.120 -63.052 -63.997
Totaal 6.6 1.000.430 1.016.217 1.032.256 1.048.551
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten 7.747.547 7.903.992 8.064.874 8.228.670
Baten -2.776.821 -2.819.824 -2.861.372 -2.903.542
Totaal 6.71 4.970.726 5.084.168 5.203.502 5.325.127
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten 8.996.031 9.161.786 9.330.779 9.503.072
Totaal 6.72 8.996.031 9.161.786 9.330.779 9.503.072
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten 497.837 507.172 516.684 526.378
Totaal 6.82 497.837 507.172 516.684 526.378
7.1 Volksgezondheid Lasten 1.295.545 1.315.963 1.336.667 1.357.622
Baten - - - 0
Totaal 7.1 1.295.545 1.315.963 1.336.667 1.357.622
7.2 Riolering Lasten 2.162.282 1.989.258 2.001.474 2.073.337
Baten -2.650.107 -2.438.400 -2.452.265 -2.537.104
Totaal 7.2 -487.825 -449.142 -450.791 -463.767
7.3 Afval Lasten 4.341.055 4.419.003 4.497.357 4.579.604
Baten -5.658.601 -5.761.372 -5.866.031 -5.972.611
Totaal 7.3 -1.317.546 -1.342.368 -1.368.673 -1.393.007
7.4 Milieubeheer Lasten 1.290.967 1.349.969 1.409.932 1.469.570
Baten -2.062 -2.093 -2.125 -2.157
Totaal 7.4 1.288.904 1.347.876 1.407.807 1.467.413
7.5 Begraafplaatsen Lasten 471.313 476.373 480.852 487.776
Baten -598.750 -606.816 -614.182 -623.975
Totaal 7.5 -127.437 -130.443 -133.330 -136.199
8.1 Ruimtelijke Ordening Lasten 1.283.255 1.302.028 1.435.744 1.396.847
Baten -295.733 -316.794 -200.382 -39.330
Totaal 8.1 987.521 985.234 1.235.361 1.357.518
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten 279.926 264.564 284.059 70.297
Baten -335.386 -322.426 -359.902 0
Totaal 8.2 -55.460 -57.862 -75.843 70.297
8.3 Wonen en bouwen Lasten 1.471.329 1.284.274 943.924 832.066
Baten -1.247.967 -1.270.958 -1.294.373 -1.318.220
Totaal 8.3 223.362 13.316 -350.449 -486.154
Eindtotaal -3.218.868 -1.132.670 -541.305 -256.986