Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage najaar 2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Uitgangspunten en opzet bestuursrapportage
   2. Blz. 6 Bestuurlijke samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
    2. Blz. 8 Financieel beeld Bestuursrapportage najaar 2023
    3. Blz. 9 Voortgang realisatie budgetoverhevelingen vanuit jaarrekening 2022
    4. Blz. 10 Kredieten/Investeringen
   3. Blz. 11 Toelichting verwachte afwijkingen
    1. Blz. 12 Afwijkingen programma 1 Wageningen sociaal
     1. Blz. 13 Beleidsmatige afwijkingen programma 1 Wageningen sociaal
     2. Blz. 14 450.00 Onderwijshuisvesting
     3. Blz. 15 540.00 Bevordering kunst en cultuur
     4. Blz. 16 610.00 Samen Wageningen
     5. Blz. 17 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid
     6. Blz. 18 625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid
     7. Blz. 19 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie
     8. Blz. 20 626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein
     9. Blz. 21 626.30 Werkgelegenheid
     10. Blz. 22 626.60 Individuele ondersteuning
     11. Blz. 23 626.70 Sociale zekerheid
     12. Blz. 24 626.81 Armoedebestrijding
     13. Blz. 25 Samenvatting financiële afwijkingen programma 1 Wageningen sociaal
     14. Blz. 26 Kapitaallasten
     15. Blz. 27 Financieel beeld programma 1 Wageningen sociaal
    2. Blz. 28 Afwijkingen programma 2 Wageningen fysiek
     1. Blz. 29 Beleidsmatige afwijkingen programma 2 Wageningen fysiek
     2. Blz. 30 210.00 Wegen, straten en pleinen
     3. Blz. 31 211.00 Verkeersmaatregelen
     4. Blz. 32 223.00 Veerdiensten
     5. Blz. 33 560.00 Wijk- en buurtbeheer
     6. Blz. 34 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking
     7. Blz. 35 723.00 Energiebeheer
     8. Blz. 36 810.00 Ruimtelijke beleid
     9. Blz. 37 810.30 Bestemmingsplannen
     10. Blz. 38 825.00 Omgevingsvergunning
     11. Blz. 39 Samenvatting financiële afwijkingen programma 2 Wageningen fysiek
     12. Blz. 40 Kapitaallasten
     13. Blz. 41 Financieel beeld programma 2 Wageningen fysiek
    3. Blz. 42 Afwijkingen programma 3 Bestuur en organisatie
     1. Blz. 43 Beleidsmatige afwijkingen programma 3 Bestuur en organisatie
     2. Blz. 44 001.05 Bestuursorganen (B&W)
     3. Blz. 45 920.00 Lokale belastingen
     4. Blz. 46 921.00 Algemene uitkering
     5. Blz. 47 922.00 Algemene uitgaven en inkomsten
     6. Blz. 48 923.00 Bedrijfsvoering
     7. Blz. 49 Samenvatting financiële afwijkingen programma 3 Bestuur en organisatie
     8. Blz. 50 Kapitaallasten
     9. Blz. 51 Financieel beeld programma 3 Bestuur en organisatie
   4. Blz. 52 Financiële positie en risicobeheersing
    1. Blz. 53 Weerstandsvermogen
    2. Blz. 54 Meerjarig financieel beeld
   5. Blz. 55 HR zaken
    1. Blz. 56 Sturen op capaciteit
   6. Blz. 57 Bijlagen
    1. Blz. 58 Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2023
     1. Blz. 59 Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2023
    2. Blz. 60 Bijlage 2: Overzicht status budgetoverhevelingen
     1. Blz. 61 Stand van zaken budgetoverheveling 2022 naar 2023
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap